سايت خبري تحليلي انديشه ها : بادامچيان: همكاري دو حزب موتلفه و كمونيست چين در حال افزايش است
سه شنبه، 26 اسفند 1399 - 18:01 کد خبر:95443
سايت خبري تحليلي انديشه ها:

 


بادامچيان: همكاري دو حزب موتلفه و كمونيست چين در حال افزايش است

دبيركل حزب موتلفه اسلامي گفت: همكاري مشترك دو حزب موتلفه اسلامي ايران و حزب كمونيست خلق چين روز به روز در حال رشد و افزايش است.

به گزارش خبرگزاري مهر، اسدالله بادامچيان دبيركل حزب موتلفه اسلامي، در نشست مشترك حزب موتلفه اسلامي و حزب كمونيست چين با اشاره به روابط دوستانه دو كشور ايران و چين، اظهار داشت: دو كشور ايران و چين هزاران است در جاده ابريشم و در ساير ارتباطات فرهنگي، سياسي و ارتباطات ارزش‌هاي انساني با يكديگر روابط بسيار دوستانه‌اي داشته‌اند.

وي ادامه داد: با قيام ملت بزرگ چين و صدمين سال تأسيس حزب كمونيست چين ما در ايران خرسند شديم كه ملت چين راه جديدي را در استقلال سياسي و حركت به طرف شكوفايي گوناگون را اتخاذ كرده است.

دبيركل حزب موتلفه اسلامي افزود: چين همواره يك كشور قدرتمند بوده، اما همواره با رهبري رهبران در حزب كمونيست چين، امروز اين كشور را به عنوان يك قدرت بزرگ منطقه‌اي و جهاني تبديل كرده است.

بادامچيان تصريح كرد: امروز هيچ كشوري در جهان نيست، كه ولو اگر با چين هم مخالف باشد تحت تأثير و پيشرفت موقعيت جهاني اين كشور قرار نگيرد.

وي با بيان اينكه جهان امروز در يك تحول و تغيير بسيار گسترده قرار گرفته است و بحران همه جانبه در اردوگاه امپرياليسم و غرب بحران ساده اي نيست كه بتوان به سادگي از آن گذر كرد، گفت: اقتدار يابي شرق، چين، روسيه، هند، ايران و ساير كشورهاي منطقه غير از غرب جهان يك حقيقت انكار ناپذير است.

بادامچيان افزود: اين تحولات ايجاب مي‌كند كه كشورهاي مستقل و آزاديخواه و آنهايي كه در فكر يك صلح جهاني و شادكامي همه ملت‌ها هستند با يكديگر بيشتر مرتبط شوند و با يك برنامه ريزي مشترك به صورت هماهنگ همكاري داشته باشند.

وي مولود اين تحولات را فرصتي مناسب براي كشورهاي همسو دانست و گفت: اين تحولات طبعاً فرصت‌هاي جديدي را پديد مي‌آورد و در كنار آن تهديدات جديدي را نيز پديدار مي‌كند كه در اين ميان هم بايد از فرصت‌ها به خوبي استفاده كرد و تهديدات را نيز با درايت چاره انديشي كرد.

دبيركل حزب موتلفه اسلامي معتقد است كه حزب موتلفه اسلامي و حزب كمونيست چين در اين تحليل و برداشت مشترك از جهان ديدگاه مشتركي دارند و اگر اينگونه است بايد توجه داشته باشيم، احزاب به عنوان مجموعه‌هاي هدفدار، برنامه دار و مردم دار مي‌توانند نقش بسيار مهمي را در اين زمينه داشته باشند و براي ساخت يك جامعه بشري با سرنوشتي مشترك و ايجاد جهاني بهتر با يكديگر تشريك مساعي كند.

بادامچيان تصريح كرد: همكاري‌هاي طولاني مدت و سازنده حزب موتلفه اسلامي و حزب كمونيست چين مورد توجه مسئولان دو كشور نيز هست، آنچنانكه در بيانيه مشترك، مشاركت جامع راهبردي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين كه توسط رؤساي محترم جمهوري دو كشور در سال گذشته ميلادي امضا شد، ما را به يك مرحله جديد وارد كرد، همان طور كه در ماده ۳ اين بيانيه آمده طرفين بر ضرورت گسترش ارتباطات بين دولت‌هاي مركزي و همكاري‌هاي استاني و احزاب و گروه‌هاي سياسي به منظور تبادل تجربيات و تقويت تعاملات در تمامي زمينه‌ها تاكيد دارند.

وي با اشاره به همكاري ۱۶ ساله حزب موتلفه اسلامي ايران و حزب كمونيست خلق چين، گفت: همكاري مشترك دو حزب روز به روز در حال رشد به افزايش بوده و اميدواريم كه در اين برنامه جديد به يك شكوفايي بسيار ارزشمند برسيم.

دبيركل حزب موتلفه اسلامي به جايگاه ويژه ايران در جهان اشاره و تاكيد كرد: ايران يك جايگاه ويژه و ژئوپلتيكي در جهان دارد، ظرفيت‌ها و منابع گسترده انساني، فرهنگي، تمدني در جهان و تمدن اسلامي، ايران را مدافع يك جهان و سرزمين‌هاي پر از صلح و ثبات، توسعه، تعامل و گفتگوي بين فرهنگ‌ها و ملت‌ها و اقوام تبديل كرده است.

بادامچيان تاكيد كرد: حزب موتلفه اسلامي و حزب كمونيست چين همزيستي بيشتر در سطح جهاني و كوشش براي جهاني خالي از خشونت و افراطي گري، رفاه و سعادت ملت‌ها و استفاده از همه ثروت‌هاي ملي و جهاني به نفع همه كشورها و ملت‌ها تلاش مي‌كنيم.

وي گفت: استفاده از فرصت‌ها در اين تحولات و تغييرات جهاني و همچنين برخورد صحيح و دقيق با همه تهاجمات، تحريم‌ها و رفتارهاي دور از حقوق و مباني قانوني نيازمند گسترش روابط بين ملت، كشور و دو حزب موتلفه اسلامي و كمونيست چين است و اميدوارم در آغاز اين مسير با همين ارتباطات بيشتر مجازي بتوانيم گام‌هاي بسيار مؤثري برداريم.

استقبال از پيشنهاد دبيركل حزب موتلفه درباره توجه به بنده ۳ بيانيه مشترك، مشاركت جامع راهبردي ايران و چين در ادامه اين نشست جو ري، معاون وزير بين الملل حزب كمونيست چين با اشاره به جلسات مشترك دو روزه حزب موتلفه اسلامي و حزب كمونيست چين، گفت: خوشبختانه طي دو روزه گذشته به دستاوردهاي خوبي در اين جلسات رسيدم كه جاي تبريك دارد.

وي ضمن استقبال از پيشنهاد دبيركل حزب موتلفه اسلامي درباره توجه به بنده ۳ بيانيه مشترك، مشاركت جامع راهبردي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين، گفت: اين امر باعث تقويت روابط دو حزب مي‌شود و بيان اين پيشنهاد جاي تقدير و تشكر دارد.

معاون وزير بين الملل حزب كمونيست با اشاره به جلسه مشترك دو حزب درباره مبارزه با ويروس كرونا، گفت: در اين جلسه تجربيات خوبي بين دو حزب موتلفه اسلامي و كمونيست چين تبادل شد.

جو ري تاكيد كرد: دو كشور ايران و چين هميشه خود را به عنوان يك دوست صميمي و شريك واقعي در نظر داشته‌اند و هميشه از منابع بنيادين يكديگر حمايت مي‌كنند و همكاري‌هاي مشترك روز به روز گسترش ميايد.

وي تصريح كرد: فراموش نخواهيم كرد كه جمهوري اسلامي ايران به عنوان اولين كشور در مبارزه به كرونا به چين كمك و ياري رساند و بايد از حزب موتلفه اسلامي نيز به عنوان اولين حزب جهاني به دليل حمايتش از حزب كمونيست چين در مبازره با كرونا تقدير و تشكر كرد.