سايت خبري تحليلي انديشه ها : حقوق كودكي
یکشنبه، 3 اسفند 1399 - 19:14 کد خبر:95435
سايت خبري تحليلي انديشه ها:
كودك‌بيوِگي» بعد از «كودك‌همسري»
«كودك‌همسري» در چند سال اخير يكي از كليدواژه‌هاي جنجال‌برانگيز بوده؛ مسئله‌اي كه بسياري درباره آن نگراني‌هايي دارند و تعيين سازوكار قانوني براي جلوگيري از آن هم به جنجالي سياسي در ايران بدل شده كه با موضع‌گيري‌هاي مختلف جناح‌هاي سياسي همراه بوده است. در ميان همه هشدارهايي كه درباره اين پديده و اثرات سوء آن در جامعه داده شده، به‌تازگي يك عضو كميته حقوقي انجمن حمايت از حقوق كودكان از پديده جديدي كه يكي از پيامدهاي كودك‌همسري است، سخن گفته است. مونيكا نادي «كودك‌بيوگي» را از پيامدهاي كودك‌همسري دانسته و مي‌گويد: با توجه به شرايط موجود، ازدواج ديگر نمي‌تواند فقط تابع رشد و بلوغ جسماني يا حتي جنسي باشد؛ بلكه در ازدواج، بلوغ عقلي و فكري ضرورت پيدا مي‌كند. مونيكا نادي در گفت‌‌وگو با خبرنگار ايرنا با بيان اينكه از لحاظ قانوني در جهان به همه افراد كمتر از ۱۸ سال، كودك اطلاق مي‌شود، افزود: در ازدواج، بلوغ عقلي و فكري ضرورت پيدا مي‌كند؛ چون ازدواج يك رابطه حقوقي حائز اهميت است. هرچند در ايران مقرراتي وجود دارد كه خلاف اين موضوع را مقرر كرده؛ اما از لحاظ مقررات بين‌المللي، پيمان‌نامه حقوق كودك و براساس بسياري از قوانين داخلي كه به‌ويژه در سال‌هاي اخير تصويب شده، سن كودكي تا ۱۸‌سالگي است و در واقع افراد كمتر از ۱۸ سال را مشمول حمايت‌هاي قضائي و قانوني ويژه مي‌دانيم. او تأكيد كرد: ازدواج، آثار مالي و غيرمالي عديده‌اي دارد و فرد بايد به آن درك، عقل و رشد فكري و اقتصادي و فرهنگي رسيده باشد كه بتواند با انتخابي مناسب، وارد اين رابطه شود. قانون ما در بحث كودك‌همسري نه‌تنها ۱۸ سال را ملاك نمي‌داند؛ بلكه بر‌اساس همان معيارهاي بلوغ جسماني كه وجود دارد، ازدواج‌هاي بالاي ۱۳ سال براي دختران و ازدواج‌هاي بالاي ۱۵ سال را براي پسران به‌ طور مطلق آزاد اعلام كرده است.