سايت خبري تحليلي انديشه ها : اصالت هنرمند
یکشنبه، 3 اسفند 1399 - 18:47 کد خبر:95415
سايت خبري تحليلي انديشه ها:
متأسفم كه استاد محمود كوشان را از دست داديم. استاد كوشان را هرگز از نزديك نديدم، اما در زمان دانشجويي با آثارش آشنا شدم و درباره او خواندم و آثارش را ديدم. هميشه به خلاقيت و تيزهوشي او فكر مي‌كنم. او در حوزه فيلم‌برداري و كارگرداني بسيار درخشان بود و در دوره‌اي به ايتاليا و آلمان سفر مي‌كند و بعد به ايران برمي‌گردد و همراه با خانواده كه از بنيان‌گذاران سينماي ايران بودند، مشغول به كار مي‌شوند و بعد در ادامه فعاليت‌هايي مستقل از خانواده انجام داده و در حوزه فيلم‌برداري بسيار درخشان ظاهر مي‌شود. بر حسب علاقه، پيگير استادان حوزه فيلم‌برداري بوده و هستم و خلاقيت آقاي كوشان در زماني كه فيلم رنگي را با قطع اسكوپ فيلم‌برداري كرد، تحسين مي‌كنم و مي‌توانم تصور كنم چه چالش بزرگي بوده و با هنرمندي از پس آن برآمده است. اين موضوع هميشه برايم جذاب بود و استاد كوشان هم از جمله افرادي بود كه با قدرت تجربه‌گرايي و تسلط در كارش آثار يگانه‌اي خلق كرد. اما هميشه به اين موضوع فكر مي‌كنم كه چقدر از تجربيات چنين هنرمنداني تا زماني كه كنارمان هستند بي‌بهره هستيم و سخت نيست اگر دست‌كم در دوره حياتشان بيشتر از تجربيات بي‌اندازه آنها بدانيم و بشنويم. متأسفم كه از تجربيات استاد كوشان در سال‌هاي حياتشان محروم شديم و با دورشدن از ايران كمتر از او خبر داشتيم و اميدوارم قدردان استادان و بزرگواراني باشيم كه امروز در كنارمان زندگي مي‌كنند و بيشتر از آنها بياموزيم. اما هميشه معتقدم در هنر فيلم‌برداري نمي‌توان دست به كپي‌كاري زد. قطعا در اين حرفه بيش از هر چيز نگاه و جهان‌بيني خاص فرد به كمك مي‌آيد. بدون ترديد در آثار استاد محمد كوشان نيز اين تخيل و نگاه يگانه او به اطرافش را مي‌بينيم و همين موضوع او را متمايز مي‌كرد. من نامش را اصالت هنرمند مي‌گذارم و او به‌حق اين اصالت را داشت و منحصربه‌فرد بود و آثارش نشان مي‌دهد كه در كارهايش بسيار ريسك‌پذير بود. محمود كوشان به‌حق تأثير بسياري در سينماي ايران و در فيلم‌برداري داشت و نامش هرگز از ياد نخواهد رفت.
 ياد و نامش جاويدان.