سايت خبري تحليلي انديشه ها : بازديد وزير صمت از تأسيسات خط انتقال آب خليج فارس به چادرملو
یکشنبه، 3 اسفند 1399 - 18:43 کد خبر:95413
سايت خبري تحليلي انديشه ها:

آب خليج فارس به‌زودي به اردكان و استان يزد مي‌رسد

وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه سفر خود به استان يزد با حضور در منطقه چادرملو (اردكان) از خطوط انتقال و تأسيسات پروژه مهم انتقال آب خليج فارس به استان يزد بازديد به عمل آورد.
به گزارش شاتا، پروژه انتقال آب خليج فارس به استان يزد براي استفاده در معادن چادرملو (اردكان) در قالب خط اول انتقال تعريف شده است.
كار لوله‌گذاري، نصب پمپاژ و تأسيسات اين پروژه تكميل شده است و به‌زودي با ورود آب به خطوط لوله، مردم استان يزد از آب شيرين خليج فارس بهره‌مند خواهند شد.
خط اول انتقال، براي انتقال آب خليج فارس تا (اردكان و يزد) با حجم سرمايه‌گذاري ۱۶ هزار ميليارد تومان و حجم آب انتقالي ۱۳۰ ميليون مترمكعب در سال بوده است.
طول اين خط انتقال ۸۲۰ كيلومتر و تعداد ايستگاه‌هاي پمپاژ آن ۱۲ باب است كه با پتانسيل اشتغال‌زايي ۱۶ هزار نفر در طول دوران ساخت امسال تكميل و تا ۲۱ اسفندماه به بهره‌برداري خواهد رسيد.
شايان ذكر است كه عمليات اجرائي خط دوم و‌ سوم براي انتقال آب خليج فارس به مشهد و اصفهان همزمان با ورود آب به خط اول (يزد) آغاز مي‌شود.
همچنين خط دوم انتقال آب، براي انتقال آب خليج فارس تا مشهد مقدس با حجم سرمايه‌گذاري ۴۷ هزار ميليارد تومان و حجم آب انتقالي ۲۳۰ ميليون مترمكعب در سال است.
طول اين خط انتقال هزار و ۵۵۰ كيلومتر و تعداد ايستگاه‌هاي پمپاژ ۲۱ باب است. پتانسيل اشتغال‌زايي اين طرح، ۳۰ هزار نفر است كه تا ۱۴۰۴ تكميل خواهد شد.
همچنين خط سوم انتقال آب، براي انتقال آب خليج فارس تا اصفهان با حجم سرمايه‌گذاري ۳۵ هزار ميليارد تومان و حجم آب انتقالي ۲۰۰ ميليون مترمكعب در سال است. طول اين خط انتقال، ۹۱۰ كيلومتر و تعداد ايستگاه‌هاي پمپاژ آن ۱۷ باب است كه پتانسيل اشتغال‌زايي طرح ۱۴ هزار نفر است و تا سال ۱۴۰۴ تكميل و نهايي خواهد شد.
در مجموع خطوط دوم و سوم، 82 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري نياز دارند و پتانسيل اشتغال‌زايي اين خطوط 44 هزار نفر است كه البته با اجراي خط اول، حدود ۳۵ درصد از زيرساخت‌هاي خط دوم و سوم نيز احداث شده است. اجراي خط دوم و سوم انتقال آب خليج فارس از كريدور مشترك خط اول بسيار بهينه، اقتصادي‌تر و سريع‌تر از مسير عمان به مشهد است.