سايت خبري تحليلي انديشه ها : واردات خودروهاي پلاك مناطق آزاد بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق آزاد شد
یکشنبه، 3 اسفند 1399 - 18:43 کد خبر:95412
سايت خبري تحليلي انديشه ها:
تسنيم: بر اساس مصوبه جديد كميسيون تلفيق، سال آينده درآمد ۱۷ هزار ميليارد توماني از محل واردات خودروهاي پلاك مناطق آزاد كسب خواهد شد. هفته گذشته بررسي تبصره‌هاي لايحه اصلاحي بودجه در كميسيون تلفيق به پايان رسيد و روز شنبه هيئت‌رئيسه اين كميسيون بررسي رديف‌هاي لايحه بودجه 1400 را در دستور كار خود قرار داده است. اما بر اساس آخرين مصوبات اين كميسيون، بار ديگر ترخيص خودروهاي با پلاك مناطق آزاد مجاز دانسته شد و درآمد 17 هزار ميليارد توماني از محل آزادسازي واردات خودروهاي پلاك مناطق آزاد با تعرفه 20درصدي كسب خواهد شد. زارع، سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه 1400 گفت: اين مصوبه كميسيون تلفيق، درآمد 17 هزار ميليارد توماني را براي دولت به همراه دارد. همچنين درآمد ورودي گمرك و ساير كالاها افزايش حدود 20 هزار ميليارد توماني داشته است البته تعرفه ورودي گمرك براي حمايت از توليد از چهار درصد به دو درصد تعديل شده؛ همچنين سه هزار ميليارد تومان ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي نيز كاهش يافته است. سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه درباره هدفمندي يارانه‌ها گفت: از آنجا كه ادامه اختصاص ارز 4200 توماني به درخواست دولت صورت گرفته، بنابراين منابعي كه براي افزايش ميزان يارانه نقدي به مردم در نظر گرفته شده بود كاهش يافته است و تا اين لحظه كميسيون تلفيق براي پرداخت يارانه نقدي همان پيشنهاد دولت را مبنا قرار داده است.