سايت خبري تحليلي انديشه ها : توسعه كشور با حذف و ناديده‌گرفتن يكديگر پيش نمي‌رود
یکشنبه، 3 اسفند 1399 - 18:38 کد خبر:95407
سايت خبري تحليلي انديشه ها:
عبدالواحد موسوي‌لاري در چهارمين كنگره جمعيت توسعه و آزادي استان كرمان گفت: «اصلاح‌طلبان بايد بپذيرند راه رسيدن به آرمان‌ها ازطريق مراجعه به مردم است و اگر مردم پشتوانه دولت و دستگاه‌هاي مختلف بودند، ناملايمات كم مي‌شود؛ اما اگر مردم با ندانم‌كاري‌هاي دولتمردان و نهادهاي مدني و حاكميتي روبه‌رو شوند، گوشه‌نشين و منزوي مي‌شوند». او ادامه داد: «در كشورمان با تنوع سلايق و ديدگاه‌ها از نظر قومي، مذهبي، سلايق سياسي، اجتماعي و فرهنگي روبه‌رو هستيم و نخبگان ما داراي ديدگاهاي متفاوتي هستند كه اين مهم اقتضا مي‌كند تا اين سلايق به رسميت شناخته شود و راه يكساني را در پيش بگيرند... . با حذف، طرد و ناديده‌گرفتن يكديگر امر توسعه كشور پيش نمي‌رود و بايد نقطه نظرات سلايق مطرح شوند و جامعه از بين آنها بهترين را انتخاب كند و راهي جز اين نداريم و حركت‌هاي فردي در يك جامعه ۹۰ ميليون‌نفري هرگز اثر‌گذار نخواهد بود». اين فعال سياسي مطرح كرد: «نخبگان ما اگر در قالب نهادها و تشكل‌هاي مردم ديدگاه‌شان را دنبال نكنند، هرچند سلايق و ديدگاه‌هاي خوبي داشته باشند؛ اما اگر مورد محك پذيرش مردم قرار نگيرند، قابل استفاده نخواهد بود؛ بنابراين حضور در حوزه عمل جز با پذيرفتن كار مشترك با تشكل‌هاي مردم‌نهاد و احزاب امكان‌پذير نخواهد بود و تبريك به دوستان استان كرمان كه با فهم و درك صحيح از مسائل اقدام به تأسيس اين جمعيت كردند و تشكلي كه مي‌تواند فضايي براي گردهم‌آمدن نخبگان جامعه، براي طرح ديدگاه‌هاي‌شان و هماهنگ‌كردن فعاليت‌ها و توسعه استان و كل كشور باشد». عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز خاطرنشان كرد: دوستان در سطح كشور به جاي حركت‌هاي تك‌روي به سمت حركت‌هاي جمعي پيش روند؛ زيرا حركت‌هاي جمعي مي‌تواند كمك كند.