سايت خبري تحليلي انديشه ها : جزئيات استخدام‌هاي‌ جديد‌ در آموزش و پرورش/ از جذب ۲۵ هزار خدمتگزار و سرايدار تا تعيين تكليف مطالبات معلمان
دوشنبه، 6 بهمن 1399 - 18:39 کد خبر:95392
معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: براي سرباز معلمان، نيروهاي خريد خدمات و معلمان مدارس غيردولتي هيچ تعهد استخدامي نداريم اما سوابق مؤثر تدريس براي آنها يك امتياز محسوب مي‌شود.

سايت خبري تحليلي انديشه ها:

خبرگزاري فارس ـ گروه تعليم و تربيت:سوژه‌هاي زيادي در بخش «فارس من» خبرگزاري فارس ثبت شده است كه به مسائلي چون استخدام در آموزش و پرورش، رتبه‌بندي معلمان، حقوق و مزايا و بدهي فرهنگيان اختصاص دارد.

اين موضوعات در چارچوب فعاليت‌هاي معاونت برنامه‌ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورشاست و بر همين اساس به سراغ علي الهيار تركمن معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش رفتيم تا به تعدادي از پرسش‌هاي مخاطبان خبرگزاري فارس پاسخ دهيم.

* يكي از موضوعاتي كه برخي فرهنگيان نسبت به آن گلايه دارند، حذف تفاوت تطبيق است.

 خيلي جاها اصرار و تأكيد دارم اگر فرهنگيان مي خواهند موضوعي را پيگيري و دنبال كنند قطعا انطباق اين خواسته را با قانون و اينكه آيا محق پيگيري اين موضوع هستند، كامل بررسي كنند.

بحث تفاوت تطبيق به سال 88 بر مي‌گردد؛ زماني كه قانون مديريت خدمات كشوري اجرا شد. قبل از آن، قانون استخدام كشوري را داشتيم. بعد از اينكه قانون استخدام كشوري تبديل به قانون مديريت خدمات كشوري شد يك تغييراتي در دريافتي افراد ايجاد شد. آن موقع شوراي توسعه مديريت مصوبه‌اي را گذراند كه افرادي كه در اثر قانون مديريت خدمات كشوري، حقوقشان كاهش پيدا مي كند، اين ميزان كاهش در قالب تفاوت تطبيق به آنها داده شود تا اينكه حقوقشان افزايش پيدا كند تا اين ميزان تفاوت تطبيق مستهلك بشود و از حكم، خارج شود. 


آن موقع اشتباهي كه معاونت توسعه مديريت رياست جمهوري كرد، اين بود كه آمد براي كاركنان جديدالاستخدام در سال‌هاي 88 و 89 اين حق را برقرار كرد و بعد از آن براي بعدي ها برقرار نكرد گفت كه اينها جديدالاستخدام هستند. بعدا ديوان عدالت اداري مغايرت قانوني اين مصوبه را براي سال‌هاي 88 و 89 اعلام كرد يعني چيزي بود كه از اساس نبايد پرداخت مي شد. يك تصميم اشتباهي بود كه فقط اين دو سال را شامل مي شد و براي بقيه شامل نمي شد.

* چه زماني كه ديوان عدالت اداري گفت كه نبايد اتفاق بيفتد؟

چند سال بعد اين اتفاق افتاد. از زماني كه به ما ديوان عدالت اعلام كرد و غيرقانوني بودن آن را متوجه شديم، مكلف شديم كه اجراي اين را قطع كنيم كه قطع كرديم. 

* چه زماني بود؟

براي سختي كار فكر‌ كنم سال 96 بود.

* تا آن موقع پرداخت مي شد؟

ما براي سختي كار مجوز گرفتيم و قطع نكرديم. ببينيد ما با دو دسته تصميمات مواجه بوديم. يكي اينكه در زمان خودش مغاير با قانون بود و ما برايش يك مجوزي را گرفتيم و توانستيم مجوز قانوني برقرار كنيم مثل فوق العاده سختي كار كه از هيچ فرهنگي كم نشد و مشكلي هم ايجاد نشد.

اما بعضي از مصوبات غيرقانوني هستند كه هيچ قانوني آنها را حمايت نمي‌كند و اگر بخواهيم آنها را اجرا كنيم، بايد يك قانون مصوب مجلس بگيريم چرا كه قانون و مقررات موجود هيچكدام آنها را حمايت نمي‌كند. 

دو تا پرونده در اين زمينه داريم كه يكي بحث تفاوت تطبيق و ديگري طبقه تشويقي است. بحث ما اين است كه با يك سري مغايرت‌هاي قانوني مواجه شديم كه نهادهاي نظارتي، غيرقانوني بودن آن را به ما اعلام كردند و وقتي غيرقانوني اعلام شده است ديگر مجوزي براي ادامه پرداخت نداشتيم كه در خصوص مواردي كه اعلام شد، جلوي پرداخت را گرفتيم.  با ديوان محاسبات در راه حل رايزني هستيم و با نظر مثبت قول همكاري داده‌اند و ان شاءالله در قالب ضوابط و قوانين فعلي، به يكجايي برسانيم. 

* درباره سنوات ارفاقي معلمان استثنايي چه كرديد؟

از زمان ابلاغ قانون مديريت خدمات كشوري تا اينكه برقرار شد، گپي ايجاد شد كه اين گپ را بايد جبران كنيم چون يك مبلغ سنگيني هست و براي همه نمي توانيم اعمال كنيم. هر كدام از كاركنان زحمتكش آموزش و پرورش استثنايي كه به دوره بازنشستگي در سال مي رسند، همان را مديريت مي كنيم تا بازنشستگي آنها با مشكل مواجه نشود. البته تاكنون هيچكس به خاطر عدم پرداخت اين موضوع، بازنشستگي اش به تعويق نيفتاده است. سال به سال داريم اين موضوع را با سازمان بازنشستگي حل مي‌كنيم. 


** براي سرباز معلمان، خريد خدمات و معلمان مدارس غيردولتي هيچ تعهد استخدامي نداريم

* درخواست استخدام در آموزش و پرورش از سوي نيروهاي نهضت بعد از سال 92، معلمان مدارس غيردولتي و سرباز معلمان است؟ آيا امكان استخدام دارند؟

براي سرباز معلمان، نيروهاي خريد خدمات و براي معلمان مدارس غيردولتي هيچ تعهد استخدامي نداريم و هيچ قانون الزام آوري هم در اين زمينه نداريم. نه تعهد داريم و نه قانوني كه تكليفي را براي ما مشخص كرده باشد. تكليف قانوني ما در خصوص سه دسته شامل حق‌التدريس‌هاي قبل از 91، مربيان پيش‌دبستاني قبل از 91 و آموزشياران و آموزش دهندگان قبل از 92 است.

تكليف قانوني ما براي اين سه دسته است كه تا سال 1400 بايد انجام شود. در اين خصوص مصوبات مجلس براي ما ملاك است كه مشخص كرده است كه چطور بايد انجام بگيرد. حدود 25 هزار نفر را امسال جذب مي‌شوند كه وارد فرايند تبديل وضعيت شدند.

* آن گروه‌هاي ديگر نمي‌توانند در آزمون استخدامي سهميه داشته باشند؟‌

مثل بقيه افراد بايد در آزمون استخدامي شركت كنند، اگر حد نصاب علمي را آوردند و براي مصاحبه آمدند، سوابق موثر تدريس براي آنها يك امتياز محسوب مي‌شود اما سهميه نيست.

* روي سقف سني نمي آيد؟

براي اين گروه، اخيرا در سياست هاي كلي جذب نيرو كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب كرد، گفتيم كه اگر اين افراد در آزمون شركت كنند و حد نصاب را بياورند، مدت دوران تدريسشان را از حداكثر سنشان كم مي‌كنيم. 


** بحث افت رتبه را نداريم

* در بحث رتبه‌بندي معلمان، امكان اينكه رتبه معلمان پايين تر بيايد، هست؟

در لايحه رتبه بندي بحث افت رتبه را نداريم. لايحه رتبه بندي را به دولت ارائه كرديم و آنجا در حال بررسي است تا پس از تصويب به مجلس ارائه شود؛ تاكنون هر معلم كه رتبه بندي شده است، ناشي از قانون مديريت خدمات كشوري است و امتيازات آن داده شده است. براي رتبه بندي حرفه اي يك نظام جديد تعريف كرديم كه روي آن سوار مي شود يعني همه افراد براي آن رتبه حرفه اي كه قانون مي شود و قطعيت دارد، ارزيابي مي‌شوند و بر اساس آن در يكي از رتبه ها قرار گيرند. 

* اگر كسي نتواند گواهي صلاحيت هاي حرفه اي را دريافت كند، چه اتفاقي مي افتد؟

آنجا در آيين نامه اجرايي توضيح داده مي شود. اگر مجلس رتبه‌بندي را تصويب كند از يك فروردين 1400 اجرا مي‌شود البته اگر بتوانيم رتبه بندي را به مجلس برسانيم. در سياست‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، پيش بيني شده است كه شرط كار در حرفه معلمي، داشتن گواهينامه صلاحيت حرفه اي است. هم آنهايي كه كار مي كنند و هم معلمان جديد است. 

ما بايد از اين طريق يكبار كيفيت تدريس را محك بزنيم و براي بعضي ها كه دچار مشكل مي شوند، برنامه داشتيم كه بتوانند تحت پوشش قرار بگيرند. 


** كسري 5 تا 17 هزار ميليارد توماني آموزش و پرورش

* وضعيت بودجه 1400 آموزش و پرورش چطور است؟

ببينيد بودجه آموزش و پرورش نسبت به سال قبل 72 درصد رشد دارد. 13.7 درصد از بودجه عمومي كشور را هم شامل مي شود. 

* عنوان مي‌شود افزايش بودجه در بند واو است.

هم در بند واو و هم ساير است ولي عددي كه پيش بيني شده است 80 درصد نياز محاسبه شده ما براي 1400 است به ويژه در حوزه هاي فعاليتي كه بايد اجرا كنيم. اين را هم به صورت گزارش كامل به كميسيون آموزش و تحقيقات و هم به كميسيون تلفيق داديم. ان‌شاءالله عددهايي كه رسم است در فرايند تلفيق بودجه به سرجمع بودجه آموزش و پرورش اضافه شود، در جاهاي كه مورد تأكيد و نيازمان است، بياوريم. 

* امسال آموزش و پرورش چقدر كسري بودجه دارد؟

17 هزار ميليارد تومان است. 12 هزار ميليارد تومان بر اساس قوانين و مقررات موجود قابل تأمين است و 5 هزار ميليارد تومان را بايد رايزني كنيم.

* پس اين احتمال وجود دارد كه با 5 هزار ميليارد تومان كسري به سال بعد برويد؟

نه كمتر است. شايد كمتر از هزار ميليارد تومان است چون هميشه دولت كمك كرده است و در توزيع اعتبار اسفند، كسري ما را جبران كرده است. 

** پيگيري براي پرداخت به موقع حقوق معلمان خريد خدمات

* معلمان خريد خدمات، مي گويند حقوقي كه مي‌گيرند كم است و سالي يكبار همين حقوق را دريافت مي‌كنند، چرا اين روند وجود دارد؟

اين مشكل وجود داشت چون ما قراردادمان با مؤسس مدرسه غيردولتي است و مؤسس است كه اين نيروها را جذب و به كارگيري مي‌كند. اين مشكل تا سال تحصيلي گذشته وجود داشت و وقتي ديديم كه اين موضوع عموميت پيدا مي كند و خيلي از موسسين اين كار را انجام مي‌دهند. در دستورالعملي كه براي سال تحصيلي 1400ـ99 ابلاغ كرديم، پيش بيني‌هايي داشتيم و اين مشكل را حل كرديم.

از مؤسسان خواستيم كه به صورت منظم و بر اساس تخصيص هايي كه دريافت مي‌كنند حقوق معلمان را پرداخت كنند. در گذشته مؤسسان اول مي آمدند اجاره مدرسه و هزينه‌هاي بالاسري خودشان را كم مي كردند و هر چه مي ماند به معلم مي دادند ولي ما تأكيد كرديم كه اصلا نبايد اين اتفاق بيفتد. اول حقوق معلم را بدهند و بعد هزينه‌هاي ديگر را تأمين كنند. تأكيدمان اين است كه يك موسس مدرسه غيردولتي وقتي مي آيد و وارد قرارداد با آموزش و پرورش مي شود بايد اين توانايي را داشته باشد كه بعضي از هزينه هاي مالي را پشتيباني كند. اينجور نيست كه از جيب معلم و كسي كه به كارگيري كرده است، برداشت كند.

خواهش مي كنم اگر هر معلم خريد خدماتي ديد كه اين اتفاق مي افتد به امور اداري وزارت آموزش و پرورش منعكس كند تا سريعا اكيپ بازرسي مان را بفرستيم و با مؤسسي كه اين كار را انجام مي دهد، برخورد كنيم.


* يعني هم بايد حقوق ماهيانه پرداخت شود و هم بر اساس وزارت كار باشد؟

بر اساس تخصيص دريافتي باشد. برخي تخصيص ها دو ماهانه مي شود. 

* دو ماه يكبار كجا، سالي يكبار كجا

الان بند (هـ) تبصره 12 به صورت كامل اجرا نمي شود. در اين بند گفته شده است: هر پرداختي كه ماهيت حقوق دارد حكم هزينه اجتناب ناپذير است و بايد ماهانه پرداخت شود.

در حال حاضر دولت در تخصيص هايي كه ما پيگيري مي كنيم، براي حق التدريس و سرباز معلم اين كار را مي كند ولي خريد خدمات را قرارداد محسوب مي كند نه حقوق معلم.

رايزني‌هاي خيلي گسترده را هم داشتيم و عنوان كرديم كه درست است قرارداد است ولي به جيب افراد پرداخت مي شود. اميدواريم امسال بتوانيم زمان تخصيص اعتبارات را به حداقل برسانيم و ان‌شاءالله مشكلي در اين زمينه نباشد. 


* برخي نيروهاي سرايدار و خدماتي كه در آموزش و پرورش جذب شدند، ادامه تحصيل دادند اما عنوان مي‌كنند كه امكان تبديل وضعيت آنها نيست، چرا اينگونه است؟ 

اينكه يك نفر را به عنوان نيروي خدماتي جذب كنيم و او ادامه تحصيل دهد و وارد حرفه معلمي شود، مغاير و متضاد با جايگاه آموزش و حرفه معلمي است. افراد وقتي بر اساس نياز وارد كار دولتي مي شوند اگر بخواهند از اين طريق وارد حرفه ديگر شوند، نمي توانيم برنامه ريزي نيروي انساني مان را به صورت دقيق انجام دهيم.

بالاخره اين افراد شرايط كاري را مي دانستند و در اين حيطه جذب شدند اما اينكه بيايند و با ارتقاي مدرك تحصيلي خودشان بتوانند حيطه شغلي خودشان را عوض كنند چيزي نيست كه بشود.

* خب شايد توانمندي داشته باشند؟

اگر رسته اين افراد را تغيير دهيم، نياز خودمان را چه كنيم. به صورت مشخص مجوز براي جذب نيروهاي خدماتي بوده است كه اين افراد جذب شدند و از آن طرف، افرادي را به صورت ساليانه از طريق كنكور و آزمون استخدامي جذب مي كنيم. الان خيلي نياز نداريم كه به جاي جذب نيرو، تبديل وضعيت كنيم و خيلي صحبت دوستان توجيه ندارد. بالاخره وقتي آنها با دولت قرارداد بستند براي اين كار مشخص قرارداد بستند. 

* در حال حاضر برخي از اين افراد فوق ليسانس هم گرفته‌اند و حتي كار خدماتي هم نكردند و كار اداري انجام مي‌دادند. 

استفاده از نيروي خدماتي در مشاغل اداري غيرقانوني است و جرم محسوب مي شود. با هر مدير يا مديركل كه اين كار را كرده باشد، برخورد قانوني مي شود و حتي به هيأت هاي تخلف اداري معرفي مي شود. اين كار كاملا غيرقانوني است. چون اين فرد براي يك شغل مشخص به كارگيري شده است. 

الان مجوزي هم براي اين كار ندايم. اگر بخواهيم رسته خدماتي را به رسته آموزشي، دبير و معلمي تغيير بدهيم، يك مجوزهايي را بايد بدهند كه قطعا اين كار را نمي كنند چون با هيچ قانون و منطقي جور نيست. 

* الان آموزش و پرورش كسري نيروي خدماتي و سرايدار دارد؟

 بله

* چقدر؟

الان داريم مستنداتي را آماده مي كنيم و مجوزهايي را در بودجه سال 1400 مي گيريم كه ان‌شاءالله بتوانيم يك تعدادي را براي 1400 از طريق ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري جذب كنيم. 

* چند نفر كسر بودجه داريد؟

40 هزار نفر به ما اعلام شده است كه اميدواريم بتوانيم 25 هزار نفر را در سال 1400 جذب كنيم. معمولا 70 درصد خدمتگزار و 30 درصد سرايدار است البته آمار دقيق ندارم.


** 63 هزار فرهنگي سال آينده به سن بازنشستگي مي‌رسند

* امسال چه تعداد فرهنگيان به سن بازنشستگي رسيدند و چه تعداد ادامه خدمت دادند؟ 

بر اساس آماري كه داريم، افرادي كه به سن بازنشستگي رسيده بودند و مي توانستند درخواست بازنشستگي بدهند، حدود 35 هزار نفر بودند كه كمتر از 17 هزار نفر به شكل قطعي بازنشسته شدند و مابقي ترجيح دادند كه به خدمت خود ادامه دهند. 

* براي سال آينده چقدر بازنشسته داريد؟

كساني كه به سن بازنشستگي مي رسند، حدودا 63 هزار نفر هستند كه بر اساس آمار ما، فكر مي‌كنيم كمتر از 30 درصد بازنشسته قطعي مي شوند. همانطور كه امسال اتفاق افتاد.

* پاداش پايان خدمت بازنشستگي چه زماني پرداخت مي‌شود؟ 

اين 17 هزار نفر در يك مهر قطعي شده است كه بازنشسته شده اند. 3، 4 هزار نفر هم تا پايان سال بازنشسته مي‌شوند؛ يك صحبتي با سازمان برنامه كرديم كه اگر تعداد بازنشسته ها كم باشند و مقدورات براي دولت فراهم باشد، قبل از پايان امسال، پاداش آنها را بگيريم ولي اگر اين اتفاق نيفتد، در نيمه اول سال 1400، يكباره به آنها پرداخت مي‌كنيم.

* هر كدام چقدر پاداش مي‌گيرند؟

به طور متوسط 160 ميليون تومان پاداشي است كه پرداخت مي شود. هم پاداش 190 ميليوني و هم پاداش 100 ميليون توماني داريم.

* يكسري از بازنشستگان خيلي سال هاي پيش آموزش و پرورش مي گويند كه از آموزش و پرورش طلب داريم؟ اين طلب چيست و چه ميزان است؟

عمده طلب در آموزش و پرورش در دو طبقه كلي است. يكي كمك هزينه مهدكودك و ديگري كمك هزينه ازدواج و فوت است و بالاي 99.9 درصد طلب هاي خودمان را پرداخت كرديم. ولي اين دو طلب عمده از سال هاي قبل باقي مانده است. در بحث مهدكودك، اولا پرداخت هزينه مهدكودك به روز و سالانه پرداخت مي‌شود كه مطالبه جديد ايجاد نشود و براي سال هاي قبل هم يك علي الحسابي پرداخت كرديم، مابقي آن را داريم تأمين اعتبار مي كنيم كه پرداخت كنيم.

*چه ميزان است؟

در مجموع حدود 840 ميليارد تومان است.

* براي چند سال پيش است؟

عمدتا از سال هاي 85، 86 به اين طرف است. يك آيتم ديگر كه از اين بابت شرمنده فرهنگيان شديم كمك هزينه ازدواج و فوت است.

اين را به شدت داريم تلاش مي كنيم. از هر فرصتي استفاده مي كنيم كه يك جوري بتوانيم تأمين اعتبار كنيم.هزينه ها رت احصا كرديم، در سامانه بدهي‌هاي دولت ثبت كرديم و تأييديه را گرفتيم فقط منتظر منبع تأمين اعتبار هستيم كه ان شاءالله بتوانيم اين را پرداخت كنيم. 

* عدد ازدواج و فوت چقدر است؟

عدد ازدواج و فوت به خاطرم نيست اما دنبال آن هستيم كه بتوانيم تأمين اعتبار كرده و پرداخت كنيم.  

انتهاي پيام/