سايت خبري تحليلي انديشه ها : پيوند استراتژيك و منافع مشترك ايران و تركيه
سه شنبه، 14 مرداد 1399 - 02:56 کد خبر:93915
هم افزايي و نزديكي دو كشور بستر ساز توسعه اقتصادي، افزايش رفاه اجتماعي و تقويت جايگاه جهاني هر دو كشور خواهد گرديد


سايت خبري تحليلي انديشه ها:

 تركيه مترقي ترين كشور همسايه ايران است،  اين كشور راه ورود ايران به اروپا  و با جمعيت ۸۰ ميليون نفري، بازار بزرگي براي صادرات بسياري از  محصولات توليدي ايران است. از جمله منافع و راهبردهاي مشترك ايران و تركيه عبارتند از:

۱- استراتژي مشترك در قبال كشور اسرائيل ۲ - استراتژي مشترك در خصوص يكپارچكي و تماميت ارضي عراق و سوريه ۳- استراتژي مشترك در مقابل كشورهاي قطر و عربستان و بسياري از مسائل بين المللي  ۴-  مقاومت در مقابل زياده خواهي قدرتهاي بزرگ 5- منافع اقتصادي مشترك خصوصا در حوزه انرژي و ساير حوزه هاي مهم

از جمله عواملي كه دو ملت ايران و تركيه را بهم نزديم مي نمايند عبارتند از:

- جمعيت ايرانيان ساكن تركيه بيش از يك ميليون نفر برآورد مي‌شود كه از صده هاي قبل مهاجرت كرده و در سال هاي اخير افزايش چشمگيري داشته

-  سرمايه گذاري ايراني ها در تركيه كه با خريد ملك دارايي و سرمايه گذاري در بخش مسكن صنعت و كشاورزي و خدمات به يكي از بزرگتربن سرمايه گذاري هاي خارجي مردمي تبديل شده و متقابل سرمايه گذاري گسترده شركت هاي ترك در تبريز و اردبيل و ساير مناطق اذربايجان با توجه به عرق هم زباني و هم خوني در اين مناطق
- ازدواج بين جوانان تركيه و ايران كه دز سال هاي اخير بسيار زياد شده و موجب ايجاد دو رگه هاي ايراني ترك شده
- تركيب جمعيتي مشابه از اقوام ترك و كرد در هر دو كشور
نزديكي و فرهنگ يكسان مردم تركيه و ايران كه به صراحت يكپارچگي فرهنگي ايجاد كرده و شخصيت هاي مشترك اسلامي و شاعران مثل مولانا ، فضولي و ملا نصر الدين   و ... كه تاثيرات عميقي در ايجاد رفتارهاي اجتماعي يكسان به دنبال داشته.

نزديك به 40 درصد از ساكنين شهر تهران اصالتا ترك زبان هستند هر چند اغلب فرزندان آنها به زبان فارسي مسلط تر  از زبان تركي هستند  و برخي آمار دال بر اين است بين 20 تا 30 درصد جمعيت ايران ترك زبان هستند.
اينها مزيت ها و عوامل تقويت كننده توسعه روابط بين ايران و كشور تركيه مي باشند. ايران طي چند دهه گذشته در بسياري از زمينه ها توسعه قابل توجهي نموده و به يكي از كشورهاي طراز اول چهان تبديل شده است. هم افزايي و نزديكي دو كشور بستر ساز توسعه اقتصادي، افزايش رفاه اجتماعي و تقويت جايگاه جهاني هر دو كشور خواهد گرديد منتها توسعه روابط با كشور تركيه يا هر كشور ديگري در جهان بر اساس منافع ملي كوتاه مدت و بلند مدت ملت ايران خواهد بود.