سايت خبري تحليلي انديشه ها : مقصر زجر و اذيت مردم كيست؟ اداره پست يا اداره ثبت
شنبه، 4 مرداد 1399 - 08:24 کد خبر:93902
دفاتر پيشخوان دولت اجازه پست كردن مدارك ذكر شده مربوط به شركتها را ندارند و به مراجعين مي گويند مجبور هستند به مراكز پستي مراجعه نمايند. اين كار جز مردم آزاري و زجر دادن مردم نيست. يافتن راه حل براي اين مسئله چقدر هزينه و زمان نياز دارد؟ آيا عمر و اعصاب و سلامت صدها هزار نفر ارزش حل اين مشكل را ندارد.

حدود 1.5 ميليون شركت در كشور ثبت شده اند كه سالانه مجبورند انواع مدارك را براي اداره ثبت شركتها ارسال نمايند از جمله ارسال مدارك تاسيس  ارسال مدارك تغييرات، ارسال مدارك پلمپ دفاتر و ... 

در شهرهاي بزرگ از جمله تهران تعداد مراكز پستي محدود مي باشند و چنانچه بنا باشد ساكنين در نقاط مختلف شهرهاي بزرگ بخواهند به مراكز پستي مراجعه كنند سالانه مي بايست هزاران نفر با سختي و تحمل زحمت بسيار به ادارات پست مراجعه نمايند و اين وضعيت تاسف باري است كه اكنون وجود دارد. دفاتر پيشخوان دولت اجازه پست كردن مدارك ذكر شده مربوط به شركتها را ندارند و به مراجعين مي گويند مجبور هستند به مراكز پستي مراجعه نمايند. آيا اين كار جز مردم آزاري و زجر دادن مردم نيست؟ يافتن راه حل براي اين مسئله چقدر هزينه و زمان نياز دارد؟ آيا  عمر و اعصاب و سلامت صدها هزار نفر ارزش حل اين مشكل را ندارد.

چرا به نظر مي رسد كه اراده جدي براي كم كردن بار فشار بر مردم  توسط مسئولين دولتي وجود ندارد و حتي در اين شرايط سخت كرونا مردم را مجبور مي كنند تا در ترافيك سنگين و هواي آلوده و عدم امكان يافتن محل پارك براي خودروها اين همه سختي را تحمل نمايند. آيا اداره ثبت شركتها و اداره پست بناي جدي ندارند از بار فشار روحي بر مردم بكاهند.

اميدوارم روزي راهكاري يافته شود تا مردم به آساني بتوانند مشكلات خود را به گوش مسئولين برسانند. در كشورهاي مترقي تشكل ها، احزاب و تشكل ها مشكلات مردم را پيگيري مي كنند اما در ايران جاي تشكل ها و احزاب قوي مردمي خالي است و رسانه ها نيز اغلب وابستگي مستقيم و غير مستقيم به دولت دارند.

اميد است روزي همه امور تحت مديريت دولت در مدار و مسير صحيح قرار گيرند و خدمت به مردم و كاهش فشار بر مردم به  هم وغم و دغدغه شبانه روزي مسئولين دولت تبديل گردد.