سايت خبري تحليلي انديشه ها : تماشا كنيد: ماجراي كنارك / آنچه درباره ناوچه كنارك و حادثه رخ داده براي آن مي‌دانيم
دوشنبه، 22 اردیبهشت 1399 - 10:17 کد خبر:93883
ارتش اعلام كرده روز ۲۱ ارديبهشت در حين تمرين دريايي در آب‌هاي جاسك و چابهار شناور «كنارك» دچار حادثه شد. در اين حادثه ۱۹ تن شهيد و ۱۵ نفرمجروح شدند. اما اهميت ناوچه كنارك چيست و ابعاد حادثه رخ داده تا كجاست؟ /انتخاب

سايت خبري تحليلي انديشه ها:

ارتش اعلام كرده روز ۲۱ ارديبهشت در حين تمرين دريايي در آب‌هاي جاسك و چابهار شناور «كنارك» دچار حادثه شد. در اين حادثه ۱۹ تن شهيد و ۱۵ نفرمجروح شدند. اما اهميت ناوچه كنارك چيست و ابعاد حادثه رخ داده تا كجاست؟

ويديوي زير را تماشا كنيد.

دانلود