سايت خبري تحليلي انديشه ها : احمد مازني: گفته مي‌شود ۲۷ ميليارد تومان از جيب مردم به عنوان خسارت عوامل خودسر به سفارت انگليس پرداخت شده است
یکشنبه، 21 اردیبهشت 1399 - 10:38 کد خبر:93878
احمد مازني نماينده مردم تهران در تذكر شفاهي، گفت: در آذرماه سال 91 افراد خودسر سفارت بريتانيا در تهران را تسخير كردند و چند اثر هنري متعلق به دولت انگليس تخريب شد؛ گفته مي شود پس از ترميم آثار هنري به سفارت بريتانيا در تهران برگردانده شدند و يك ميليون و 300 هزار پوند معادل 27 ميليارد تومان هزينه خودسري عده اي خودسر از جيب مردم پرداخت شد. /اننتخاب

سايت خبري تحليلي انديشه ها:

به نقل از خانه ملت، احمد مازني در تذكر شفاهي، گفت: در آذرماه سال 91 افراد خودسر سفارت بريتانيا در تهران را تسخير كردند و چند اثر هنري متعلق به دولت انگليس تخريب شد.

وي ادامه داد: گفته مي شود پس از ترميم آثار هنري به سفارت بريتانيا در تهران برگردانده شدند و يك ميليون و 300 هزار پوند معادل 27 ميليارد تومان هزينه خودسري عده اي خودسر از جيب مردم پرداخت شد.

نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: ضمن قدرداني از وزير امور خارجه و تلاش ايشان در عرصه ديپلماسي درخواست داريم كه در اين زمينه روشنگري كنند كه آيا پرداخت چنين مبلغي صحت دارد و با چه منطقي چنين اتفاقي رخ داده است؟