سايت خبري تحليلي انديشه ها : ستاد كل نيرو‌هاي مسلح: اتمام دوره احتياط سربازان گروه پزشكي / واريز حقوق ۲.۵ تا ۴.۵ ميليون توماني
سه شنبه، 16 اردیبهشت 1399 - 07:45 کد خبر:93866
رئيس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي مسلح از اتمام دوره احتياط سربازان گروه پزشكي و پيراپزشكي و ترخيص آنها در 20 ارديبهشت خبر داد./فارس

سايت خبري تحليلي انديشه ها:

ناخدا "غلام رضا رحيمي پور" با اعلام خبر فوق اظهارداشت: با شيوع ويروس كرونا و ايجاد شرايط بحراني و نياز جامعه به تخصص سربازان رشته هاي گروه پزشكي و پيراپزشكي،جمعي از اين عزيزان پس از اتمام دوره ضرورت خدمت وظيفه عمومي براي كمك به كادر درمان در سراسر كشورهمچنان تحت عنوان دوره احتياط خدمت سربازي در مراكز بهداشتي مشغول به خدمت وجانفشاني به همنوعان خود بوده اند كه الحمدلله با كنترل ويروس كرونا درسطح نيروهاي مسلح،دوره احتياط اين دسته از سربازان در تاريخ بيستم ارديبهشت به اتمام مي رسد.

وي بيان داشت:تمام كاركنان وظيفه كه دوره احتياط خدمت سربازي را سپري مي كنند بايد تا تاريخ 99/2/20 ترخيص شوند و نيازي نيست كه مدت سه ماه دوره احتياط را در رده هاي نيروهاي مسلح به طوركامل سپري كنند و در تاريخ مذكور از خدمت ترخيص مي شوند.

رئيس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي مسلح گفت:حقوق و مزاياي اين دسته از سربازان در دوره احتياط معادل حقوق كادر پايور و براساس درجه از ميانگين بيست و پنج تا چهل و پنج ميليون ريال در نظر گرفته شده است و به حساب آنان واريز مي شود.

وي افزود:غربالگري سربازان در مراكز آموزش نيروهاي مسلح به طور كامل انجام مي شود و در صورت مشاهده موارد مشكوك مراحل تخصصي تشخيص انجام مي دهند.