سايت خبري تحليلي انديشه ها : ليست محصولات ژل ضدعفوني كننده دست غيرمجاز اعلام شد
سه شنبه، 16 اردیبهشت 1399 - 07:10 کد خبر:93864
روابط عمومي سازمان غذا و داروي اصفهان ليست محصولات ژل دست ضدعفوني كه مجوز سازمان غذا و دارو را ندارند اعلام كرد.

سايت خبري تحليلي انديشه ها:


وابط عمومي سازمان غذا و داروي اصفهان ليست محصولات ژل دست ضدعفوني كه مجوز سازمان غذا و دارو را ندارند اعلام كرد.

به گزارش ايسنا و به نقل از روابط عمومي سازمان غذا و داروي اصفهان، ليست محصولات غيرمجاز به شرح ذيل اعلام شده و مطابق با آن اقدام قانوني لازم اعمال خواهد شد.

اين محصولات با نام تجاري به شرح زير فاقد مجوز لازم هستند.