سايت خبري تحليلي انديشه ها : نجات مردم از آشفتگي مراكز تعويض پلاك
یکشنبه، 7 اردیبهشت 1399 - 14:01 کد خبر:93841
از روز شنبه مراكز تعويض پلاك بعد از مدتها تعطيلي شروع بكار نمودند۔ هزاران نفر خودرو بصورت وكالتي خريدار كرده و زمان اعتبار وكالتنامه آنها رو به پايان است ...


سايت خبري تحليلي انديشه ها:

از روز شنبه مراكز تعويض پلاك بعد از  مدتها تعطيلي شروع بكار نمودند، هزاران نفر خودرو بصورت وكالتي خريدار كرده و زمان اعتبار وكالتنامه آنها رو به پايان است و چنانچه يك روز كار تعويض پلاكشان با تاخير مواجه شود احتمال دارد بين فروشنده و خريدار اختلاف ايجاد شود و منجر و بازشدن هزاران  پرونده اختلافي گردد و هزاران نفر هر زحدگيشان دچار استرس و آشوب شود و هر روز در راهروهاي دادگاه ها از اين سو به آن روند.مردم در اين شرايط دچار استرس ها و مشكلات متعددي هستند از ساعت ۱۰ شب تا روز بعد مردم در ورودي مراكز تعويض پلاك به صف مي مانند تا بتوانند به موقع پلاك خودروشان را تعويض كنند بعضا نوبتشان نمي شود و مجدد بايد دو روز بعد مراجعه كنند چون پلاك ها فرد در روزهاي فرد و پلاك هاي زوج در روز زوج تغيير مي كنند. از طرفي با نهايت تاسف با وجود تجمع درخواست ها و حجم انبوه مراجعه كنندگان  زمان كار مراكز تعويض پلاك تا ساعت ۱۴ است.ضرورت دارد با قيد فوريت اين معضل كه عواقب آن بزودي سرباز خواهند نمود حل شود و جهت حل اين مشكل بزرگ پيشنهاد مي شود.
۱- رسما اطلاع رساني شود تا ۵ روز آيتده صرفا كساني كه بصورت وكالتي خودرو خريداري ننوده اند مراجعه نمايند و بگونه اي برنامه ريزي شود كه در اين خصوص نيز اولويت بندي رعايت گردد
۲- ساعت كار مراكز تعويض پلاك تا ساعت ۷ عصر تداوم داشته باشد