سايت خبري تحليلي انديشه ها : تكرار اُحُد؛ اين بار در ايران؟ / احتمال بازگشت موج سنگين كرونا با لغو عجولانه محدوديت هاي ايجادشده
شنبه، 16 فروردین 1399 - 16:43 کد خبر:93760
فرمانده ستاد مقابله با كرونا در تهران، هشدار داده كه با يك اشتباه راهبردي وضعيتي همانند «جنگ احد» رخ خواهد داد. اما تبعات ورود به اين وضعيت چيست و چگونه مي توان با آن مقابله كرد؟

سايت خبري تحليلي انديشه ها:

فرمانده ستاد مقابله با كرونا در تهران، هشدار داده كه با يك اشتباه راهبردي وضعيتي همانند «جنگ احد» رخ خواهد داد. اما تبعات ورود به اين وضعيت چيست و چگونه مي توان با آن مقابله كرد؟

ويديوي زير را تماشا كنيد.

دانلود