سايت خبري تحليلي انديشه ها : ويديو- فرضيه‌ها حول چگونگي به وجود آمدن كرونا؛ خطاي انساني يا سلاح بيولوژيك؟
سه شنبه، 13 اسفند 1398 - 12:06 کد خبر:93642
با فراگير شدن كرونا در جهاني طرفداران «تئوري توطئه» بيشتر شده اند؛ حتي ميان سياسيون. به عنوان مثال محمود احمدي نژاد، نيكلاس مادور و برخي سياستمدارن روسيه معتقدند كرونا را آمريكا ساخته تا عليه چين به كار بگيرد. با اين حال طرفداران تئوري توطئه خود دو دسته اند: عده اي آمريكا را عامل ايجاد و انتشار كرونا معرفي مي كنند و عده ديگر، چين. اما دلايل اين افراد براي ادعاي خود چيست؟

سايت خبري تحليلي انديشه ها:

با فراگير شدن كرونا در جهاني طرفداران «تئوري توطئه» بيشتر شده اند؛ حتي ميان سياسيون. به عنوان مثال محمود احمدي نژاد، نيكلاس مادور و برخي سياستمدارن روسيه معتقدند كرونا را آمريكا ساخته تا عليه چين به كار بگيرد. با اين حال طرفداران تئوري توطئه خود دو دسته اند: عده اي آمريكا را عامل ايجاد و انتشار كرونا معرفي مي كنند و عده ديگر، چين. اما دلايل اين افراد براي ادعاي خود چيست؟

ويديوي زير را تماشا كنيد.

دانلود