سايت خبري تحليلي انديشه ها : پرندگان مهاجر در قتلگاه-مسئولان هيچ اقدامي نمي كنند!!!
یکشنبه، 27 بهمن 1398 - 05:18 کد خبر:93411
تصويري از تورهاي هوايي براي كشتار #پرندگان _مهاجر در فريدونكنار! #فريدونكنار سالهاست قتلگاه پرندگان مهاجر شده! به رغم همه اعتراض‌هاي رسانه‌اي مسئولان هيچ اقدامي نميكنند!


سايت خبري تحليلي انديشه ها:

تصويري از تورهاي هوايي براي كشتار #پرندگان _مهاجر در فريدونكنار! #فريدونكنار سالهاست قتلگاه پرندگان مهاجر شده! به رغم همه اعتراض‌هاي رسانه‌اي مسئولان هيچ اقدامي نميكنند!