سايت خبري تحليلي انديشه ها : تصاوير : اولين جلسه دادگاه روح الله زم
پنجشنبه، 24 بهمن 1398 - 09:30 کد خبر:93382
نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده روح الله زم امروز دوشنبه (۲۱ بهمن) به رياست قاضي صلواتي برگزار شد.

سايت خبري تحليلي انديشه ها:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

منبع:ميزان