سايت خبري تحليلي انديشه ها : يادداشت‌هاي علم، يكشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۵۱ / شاه: خبرنگار گاردين آن‌قدر پدرسوختگي كرده كه حدي بر آن متصور نيست
سه شنبه، 22 مرداد 1398 - 06:58 کد خبر:92542
سايت خبري تحليلي انديشه ها:
 
نزديك ۲ بعدازظهر تلفن مخصوص زنگ زد. گوشي را برداشتم، صداي گرفته شاهنشاه از آن طرف تلفن نگرانم كرد. فرمودند: «قسمت سوم مقالات هرست را ديدي؟» عرض كردم: «خير! از دفتر مطبوعاتي خبر دادند... كه تعريفي ندارد» فرمودند: «تعريفي ندارد؟ آن‌قدر پدرسوختگي كرده است كه حدي بر آن متصور نيست. فوري اين مسائل را بايد خود انگليسي‌ها تكذيب كنند. در مورد مخارج اضافي لوله گاز كه مشاور يك شركت انگليسي بوده است، بايد توضيح بدهند. معاملات اسلحه ما هم كه دولت به دولت است هم با آمريكا، هم انگليس، هم با شوروي. پس سوءاستفاده‌ها كجاست؟ اين چرا اين‌قدر پدرسوختيگي كرده است؟»
 
پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :
يادداشت‌هاي علم، يكشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۵۱: شاه: خبرنگار گاردين آن‌قدر پدرسوختگي كرده كه حدي بر آن متصور نيستپس از انتشار خاطرات روزانه آيت الله هاشمي رفسنجاني، «انتخاب» قصد دارد اين بار بخش هاي گزيده اي از خاطرات ديگر شخصيت هاي مهم و تاثيرگذار كشور را روزانه، مرور و منتشر كند

به گزارش انتخاب، در خاطرات علم آمده است:

شاه: خبرنگار گاردين آن‌قدر پدرسوختگي كرده كه حدي بر آن متصور نيست

يادداشت‌هاي علم، يكشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۵۱

صبح شرفياب شدم. كارهاي جاري را عرض كردم. شاهنشاه سر حال بودند. قسمت‌هاي يك و دو مقالات [هرست] Hirst روزنامه‌نگار معروف گاردين را به نظر رساندم. اجازه دادند منعكس شود. له و عليه داشت، ولي له آن بيش‌تر بود. كارهاي جاري ديگر را عرض كردم و مرخص شدم. نزديك ۲ بعدازظهر تلفن مخصوص زنگ زد. گوشي را برداشتم، صداي گرفته شاهنشاه از آن طرف تلفن نگرانم كرد. فرمودند: «قسمت سوم مقالات هرست را ديدي؟» عرض كردم: «خير! از دفتر مطبوعاتي خبر دادند... كه تعريفي ندارد» فرمودند: «تعريفي ندارد؟ آن‌قدر پدرسوختگي كرده است كه حدي بر آن متصور نيست. فوري اين مسائل را بايد خود انگليسي‌ها تكذيب كنند. در مورد مخارج اضافي لوله گاز كه مشاور يك شركت انگليسي بوده است، بايد توضيح بدهند. معاملات اسلحه ما هم كه دولت به دولت است هم با آمريكا، هم انگليس، هم با شوروي. پس سوءاستفاده‌ها كجاست؟ اين چرا اين‌قدر پدرسوختيگي كرده است؟» من خيلي ناراحت شدم، به دو دليل: اول اين‌كه شاهنشاه خيلي ناراحت شده بودند، دوم اين‌كه من به اصرار سفير انگليس واسطه بودم كه اين پدرسوخته با خود شاهنشاه مصاحبه كرد و از اين حيث احساس مسئوليت مي‌كردم.

امروز تروريست‌ها سرتيپ طاهري، رئيس زندان، را جلوي منزل او ترور كردند. از اين حيث، هم صبح و هم موقع تلفن اوقات شاهنشاه بسيار تلخ بود. عرض كردم: «بازي اشكنك دارد، سر شكستنك دارد.» قدري خنديدند. فرمودند: «تو همه چيز را به مسخره مي‌گيردي.» عرض كردم: «گفت آسان گير بر خود كارها، كز روي طبع/ سخت مي‌گيرد جهان بر مردمان سخت‌گير»

بعدازظهر در منزل كار كردم. چند نفر از نمايندگان انگليسي‌ها را خواسته، آن‌چه از دهانم ممكن بود درآيد، به آن‌ها گفتم – سفير در مسافرت داخلي است. قول دادند اصلاح كنند. ببينم چه پيش خواهد آمد. سر شام رفتم. در كاخ والاحضرت اشرف بود. شاهنشاه در همين خصوص و مذاكراتي كه قرار بود با سفير آمريكا بكنم با من مذاكره فرمودند. عرض كردم: «مطمئن باشيد اين مطلب انگليسي‌ها را جبران مي‌كنم.» ولي در مورد سفير آمريكا عرض كردم: «امر مبارك را با تلفن ابلاغ كردم، كه مي‌دانم در مورد كردستان شما شخصا اقدامات جدي كرده‌ايد.» [سفير] خيلي خوشحال شد. همچنين فرمودند: «تمام تيم‌هايي كه براي briefing قسمت‌هاي مختلف ارتش، چه نيروي زميني و چه هوايي خواهند آمد، خواهم پذيرفت.»

منبع: يادداشت‌هاي علم، جلد دوم، تهران: كتاب سرا، چاپ سوم، صص ۶۱۶-۶۱۸.