سايت خبري تحليلي انديشه ها : صلاحيت اعضاي مجلس خبرگان رهبري را بايد نمايندگان مراجع تقليد بررسي كنند
یکشنبه، 13 مرداد 1398 - 14:07 کد خبر:92491
سايت خبري تحليلي انديشه ها:

 

 

 

 

صلاحيت اعضاي مجلس خبرگان رهبري را بايد نمايندگان مراجع تقليد بررسي كنند ​ را اينجا مشاهده نمائيد