سايت خبري تحليلي انديشه ها : احزاب و نقد قدرت
سه شنبه، 15 مرداد 1398 - 11:58 کد خبر:92450
سايت خبري تحليلي انديشه ها:

 


احزاب و نقد قدرت

در چند روز اخير سه حزب سياسي به اعلام نظر درباره وضعيت اخير كشور پرداختند.

غلامعلي دهقانعضو شوراي مركزي حزب اعتدال و توسعه

ايران آنلاين /حزب اتحاد ملت از اردوگاه اصلاح‌طلبان و جبهه پايداري و جمعيت ايثارگران از جناح اصولگرايان طي بيانيه‌هايي علاوه بر تشريح اوضاع كشور از ديدگاه خودشان به نقد دولت هم پرداختند و كم و بيش پيشنهادهايي هم عرضه كردند. موضوعي ممدوح و قابل قبول براي احزاب كشور تا بيش از گذشته بتوانند گامي در جهت توسعه سياسي بردارند. در اين باره نكات زير قابل توجه است: ۱- هرچند نگاهي به بيانيه‌هاي احزاب فوق‌الذكر نشان مي‌دهد نوع رويكردها در اداره كلان كشور تفاوت جدي با هم دارد اما همين اعلام مواضع در بستر يك فعاليت قانوني نشان از آن دارد صاحبان تفكرات گوناگون در كشور همچنان به نظام سياسي موجود اميدوار و براي آن مشروعيت قائل هستند و معتقدند مي‌توان با ظرفيت همين قانون اساسي و نهادهاي آن كشور را در مسير تعالي و پيشرفت قرار داد.
۲- واقعيت اين است احزاب را كاركردهايي لازم و بايسته است. اما انگار در ايران احزاب نتوانسته اند تمامي كاركردها را با هم به پيش ببرند. در ايران يكي از كاركردهاي احزاب يعني كاركرد انتخاباتي بيش از ديگر كاركردها خودنمايي مي‌كند و ديگر كاركردها كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرند. از جمله كادرسازي و اعلام مواضع به مناسبت‌هاي مختلف و توجه به مقوله آموزش سياسي و.... به همين جهت از طرح بيانيه‌هاي احزاب كه با ديدگاه‌هاي كارشناسي و پس از خرد جمعي انتشار مي‌يابد صرف نظر از ديدگاه‌هاي موافق و مخالف مي‌بايست استقبال كرد چرا كه گامي در جهت ارتقاي سطح بينش و آگاهي‌هاي سياسي، اجتماعي واقتصادي كشور است. نكته قابل توجه اينكه در اين گونه موارد بيانيه يك حزب سياسي مي‌تواند پاسخي شايسته به سؤالات و حتي شبهات يك حزب ديگر باشد. همانطور كه در بيانيه‌هاي اخير احزاب فوق‌الذكر شاهد بوديم.
۳- واقعيت اين است احزاب ايراني ۱۱۲ سال پس از مشروطيت همچنان لنگان لنگان به حركت خود ادامه مي دهند. گاهي همانند پس از مشروطه، پس از خروج پهلوي اول، پس از پيروزي انقلاب ۵۷، پس از دوم خرداد ۷۶ و پس از ۲۴ خرداد ۹۲ پر و بال مي‌گيرند و زماني هم دچار انقباض سياسي شده‌اند. مهم آن است كه در دوران انبساط خود با بهره‌گيري از گذشته چنان عمل كنند كه هيچگاه دچار قبض نشوند. پايبندي به قانون، توجه به منافع ملي به جاي منافع جناحي، دوري از انحصارطلبي، دوري از خشونت‌ورزي و وابستگي به ديگران مي‌تواند چراغ راهنماي احزاب ايراني باشد.
4- در سوي مقابل شايسته است كه دولت‌ها و ساير نهادهايي كه مخاطب بيانيه‌ها و مواضع انتقادي يا حمايتي احزاب هستند، به ديده منت اين ديدگاه‌ها را بشنوند. احزاب و كاركرد آنها را به رسميت بشناسند و به آنها به چشم غير نگاه نكنند. اينكه از چه ميزان و بخشي از راهكارها يا نقد‌ها استفاده شود، بحث ديگري است و قاعدتاً دولت‌ها در چارچوب برنامه‌ريزي‌هاي خود مي‌توانند از نكات سازنده مواضع احزاب هم استفاده ببرند، اما مهم‌تر از آن اين است كه فضا را براي نقش‌آفريني نهادهاي مدني و از جمله احزاب مناسب‌تر كنند كه هم خير خودشان را دربر دارد و هم خير عمومي. اگر چه انتظار مي‌رود نهادهاي مدني و احزاب هم در ارائه راهكارها ظرفيت‌ها و شرايط كشور را مد نظر داشته و در ارائه نقدها يا پيشنهادها راه تخريب و اتهام را در پيش نگيرند.