سايت خبري تحليلي انديشه ها : محمد صدر: خروجي جلسات «گفت‌وگوي ملي» به رهبري اعلام مي‌شود
دوشنبه، 17 تیر 1398 - 11:47 کد خبر:92188
سايت خبري تحليلي انديشه ها: عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و از حاضران در جلسات گفت‌وگوي ملي، با بيان اينكه افراد تندرو جايي در اين جلسات ندارند، گفت: نتيجه مذاكرات و راهكارهاي تعيين شده در جلسات گفت وگوي ملي به رهبري و ساير مسئولان اعلام خواهد شد.

سايت خبري تحليلي انديشه ها:

 


محمد صدر: خروجي جلسات «گفت‌وگوي ملي» به رهبري اعلام مي‌شود

 اواخر ارديبهشت ماه سال جاري بود كه محمدرضا باهنر رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري از آغاز گفت‌ وگو با برخي اصلاح‌طلبان از جمله محمدرضا عارف در راستاي گفت‌وگوي ملي خبر داد. او البته اين جلسات را گعده سياسي ناميد و گفت: شايد اين جلسات بتوانند مشكلات كشور را حل و فصل كنند.

جلسات گفت و گوي ملي كه تاكنون دو يا سه جلسه‌ آن تشكيل شده چهره هاي سرشناسي از هر دو جناح همچون محمدرضا باهنر، سيدمحمد صدر، محمدرضا عارف، حجت الاسلام ابوترابي فرد، احمد توكلي،مجيد انصاري، عزت الله ضرغامي و احمد مازني را در خود جاي داده است، شخصيت هايي كه البته گفته مي شود هيچ ماموريتي از طرف اصولگرايان و اصلاح‌طلبان براي حضور در اين جلسات ندارند اما به گفته سيدمحمد صدر عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و از اعضاي حاضر در جلسات گفت و گوي ملي هدف مشترك‌شان حل مشكلات كشور است.

تلاش براي حفظ نظام؛ نقطه اشتراك اصولگرايان و اصلاح طلبان
سيدمحمد صدر در بخشي از گفت‌وگوي تفصيلي كه با خبرآنلاين داشت و طي روزهاي آينده منتشر مي شود، درباره برگزاري جلسات گفت و گوي ملي به خبرآنلاين گفت: در حال حاضر جلسات گفت و گوي ملي با حضور افرادي همچون آقاي باهنر، حجت الاسلام ابوترابي فرد، آقاي عارف، آقاي ضرغامي و آقاي احمد مازني و بنده در حال برگزاري است كه البته آقاي مجيد انصاري هم جزو اين گروه هستند. واقعيت آن است كه در جمهوري اسلامي از ابتداي پيروزي انقلاب دو جريان سياسي شكل گرفت كه در ادوار مختلف اسامي مختلفي داشتند، در مقطعي عنوان چپ و راست، كمي بعدتر پيروان خط امام و گروهي ديگر در مقابل شان و حال هم تحت عنوان اصولگرا و اصلاح‌طلب فعال هستند كه هر كدام افراد و احزاب مشخصي دارند؛ هر دو اين گروه ها داراي پيشكسوتاني ريشه دار و با سابقه انقلابي و داراي مسئوليت در نظام جمهوري اسلامي هستند كه در مبارزه با رژيم شاه و بعد از آن تاسيس جمهوري اسلامي نقش جدي و موثر داشتند و البته هر دو گروه همواره مورد تاييد امام (ره) و مقام معظم رهبري بودند.


عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه هر دو جريان اصلاح طلب و اصولگرا نقاط مشترك بسياري با هم دارند، افزود: مهم ترين نقطه اشتراك اين دو جريان سياسي اين است كه براي حفظ نظام البته با روش‌ها و انديشه‌هاي متفاوت تلاش مي كنند كه امري كاملا طبيعي و پذيرفته شده است، نقطه اشتراك ديگر اين دو جريان را مي توان از اين منظر توصيف كرد كه هيچ گاه يك اصلاح طلب نمي تواند داراي اصول نباشد و يك اصولگرا هم نمي تواند دنبال اصلاحات نباشد، پس در اين جا هم اشتراكاتي وجود دارد.

صدر با تاكيد بر ضرورت وجود ديدگاه هاي مختلف در فعاليت هاي سياسي هر كشوري تجربه حضور خود در بسياري از كشورهاي كمونيستي، سوسياليستي و سرمايه‌داري و غربي را يادآور شد و گفت: طبق مشاهداتي كه داشتم در كشورهاي كمونيستي علي رغم اينكه اوضاع اقتصادي مردم در شرايط بدي نبود اما مردم احساس خفقان داشتند يعني مشخص بود كه در اين كشورها آزادي وجود ندارد و مردم به لحاظ مسائل سياسي محدوديت دارند ولي اين احساس در كشورهاي غربي وجود نداشت به طوريكه مشخص بود مردم احساس فشار و ديكتاتوري نمي كنند. علت اين بود كه در كشورهاي بلوك شرق حكومت تك حزبي و فقط حزب كمونيست حاكم بود اما در كشورهاي غربي تعدد احزاب وجود داشت، بر اساس همين تجربه بود كه وقتي وارد وزارت كشور شدم موضوع اجراي قانون احزاب را پيگيري كردم كه البته اجراي آن بنا به مصلحت تا پايان جنگ معطل ماند اما بعد شكل اجرايي به خود گرفت.

بايد اجازه بدهيم كه مردم از حزب يا دولت خسته شوند نه نظام
وي با تاكيد بر اينكه وجود احزاب مختلف امري ضروري و راه نجات كشور از ديكتاتوري و استبداد است كه بايد اجرايي شود، تصريح كرد: واقعيت آن است كه براي بيمه شدن نظام بايد احزاب مختلف در كشور وجود داشته باشند زيرا مردم همواره اين طور بوده كه بعد از مدتي از يك حزب يا دولت خسته مي شوند و دنبال تغيير هستند، خب طبيعي است كه اگر ما اجازه اين تغييرو تحول را در داخل نظام بدهيم مردم هيچ گاه به طرف تغيير نظام نمي روند و انقلاب نمي كنند اما اگر فقط يك حزب و يك گروه حاكم بوده و هيچ تغييري ايجاد نشود و مردم خود را در شرايطي ببينند كه تغييرات در چارچوب نظام امكان پذير نيست بنابراين به سمت تغيير نظام و انقلاب مي روند.

حضور افراد ريشه‌دار،عاقل و ميانه‌رو اصولگرا و اصلاح‌طلب در جلسات گفت‌وگوي ملي
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه فعاليت هاي سياسي در كشور بايد به سمت فعال شدن جدي احزاب باشد، تصريح كرد: در همين مسير و در جريان گفت و گوي ملي هم تلاش شده تا افراد ريشه دار، عاقل و ميانه رو و البته داراي انديشه هاي متفاوت سياسي از دو جريان اصولگر و اصلاح‌طلب كه مي‌توانند با هم صحبت كنند جلساتي با هم داشته باشند تا زمينه رفع مشكلات فراهم شود.

اصل گفت‌وگوي ملي با تندروها از اساس مردود است
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا از افراد راديكال هر دو جريان براي حضور در جلسات دعوت نمي شود، گفت: واقعيت آن است كه يكي از ويژگي‌هاي افراد و گروه هاي تندرو اين است كه به هيچ وجه نمي توانند با مخالفان خود گفت وگو و مذاكره كنند؛ ببينيد لازمه گفت وگو اين است كه طرف گفت و گو فارغ از اصولگرا، اصلاح طلب يا شخصيت مستقل سياسي بودن از نظر رواني شخصيت متعادلي باشد، افراد افراطي و تندرو در جريان مذاكره به محض اينكه كلمه‌اي در مخالفت با خود مي شنوند فضا را به سمت تنش، دعوا، فرياد زدن و احيانا فحش و اهانت به طرف ديگر گفت وگو مي برند بنابراين اصل گفت وگو با چنين افرادي از اساس مردود است.

وي با بيان اينكه جلسات گفت و گوي ملي بر اساس همين رويكرد كه طرف مقابل مي‌تواند نظري مخالف من داشته باشد در حال برگزاري است، ادامه داد: هم اكنون افرادي كه در جلسات گفت و گوي ملي حضور دارند افرادي هستند كه از ويژگي ميانه روي و تحمل نظر مخالف برخوردارند كه اميدواريم اين نگاه و رويكرد به  افراد و گروه هاي مختلف تعميم پيدا كند.

با شري كه ترامپ عليه ايران به راه انداخته، نيازمند انسجام ملي هستيم
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره علت شكل گيري گفت و گوي ملي در شرايط كنوني، تاكيد كرد: واقعيت آن است كه امروز مملكت در شرايط حساسي است به ويژه با شري كه ترامپ و تيمش عليه ايران به راه انداخته و هر روز هم فشارهاي خود را افزايش مي دهند مملكت بيش از هر زمان ديگري نياز به انسجام ملي دارد كه ما هم براي رفتن به سمت انسجام ملي گفت وگوي ملي را شروع كرديم كه اميدواريم به نتايج خوبي برسيم.


مشاركت حداكثري در انتخابات از محورهاي جلسات گفت وگوي ملي
سيدمحمد صدر درباره خروجي جلسات گفت و گوي ملي نيز گفت: ببينيد واقع امر آن است كه هر دو گروه اصلي اصولگرا و اصلاح طلب در ارزيابي هاي خود به اين نتيجه رسيده اند كه يكسري اشكالات در كشور وجود دارد، بناست در جلسات اين دغدغه ها از سوي هر دو طرف مطرح شود تا اگر با هم به تفاهم رسيدند وارد فاز اجرا براي حل و فصل آن شوند، طبيعي است كه براي حل مشكلات نتيجه مذاكرات و راهكارهاي درنظر گرفته شده در جلسات گفت و گوي ملي كه به تاييد هر دو جريان رسيده به نمايندگان مجلس، دولت و رهبري اعلام شود؛ به طور مثال قطعا هر دو گروه معتقدند كه ما در انتخابات پيش رو بايد مشاركت حداكثري و بسيار فعال داشته باشيم؛ خب سوال اين است كه براي رفع اين دغدغه و اينكه مردم به حضور در انتخابات ترغيب شوند چه كارهايي بايد انجام شود؟ در اينجا ما در نشست هاي گفت و گوي ملي درباره راهكارها به بحث مي‌نشينيم تا چنانچه نتيجه‌اي حاصل شود آن را به رهبري، شوراي نگهبان، مجلس و دولت اعلام كنيم. نكته قابل تامل اين است كه در ارائه راهكارها هر دو جريان به تفاهم رسيده اند كه گامي رو به جلو خواهد بود.

جلسات گفت‌وگوي ملي ماهيانه و در دفاتر اعضا برگزار مي شود
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه تاكنون دو الي سه جلسه براي گفت و گوي ملي برگزار شده است، ادامه داد: اين جلسات به صورت ماهانه در دفاتر اعضا برگزار مي شود و به طور حتم در آينده به مجموعه فعلي افرادي اضافه خواهند شد، شيوه اضافه شدن هم اينگونه است كه از سوي افراد حاضر اعضايي معرفي مي شوند تا چنانچه به تاييد ساير اعضا رسيد افراد جديد به مجموعه اضافه شوند.