سايت خبري تحليلي انديشه ها : تاخت و تاز دست‌دوم‌ها در بازار خودرو
دوشنبه، 26 فروردین 1398 - 10:03 کد خبر:91234
سايت خبري تحليلي انديشه ها: پرايد تا يك سال قبل خودروي ارزان قيمتي بود كه تقريبا بيشتر افراد جامعه مي‌توانستند با حدود ۲۰ تا ۲۴ ميليون تومان آن را خريداري كنند، اما اكنون اين خودرو نيز به اصطلاح شاه نشين قيمت ها شده است.

سايت خبري تحليلي انديشه ها:

 


تاخت و تاز دست‌دوم‌ها در بازار خودرو

به گزارش خبرآنلاين، در يك سال گذشته قيمت پرايد از ۲۱ ميليون و ۳۲۴هزار تومان به ۴۹ميليون و ۸۰۰هزار تومان رسيده كه جهش بسيار زيادي محسوب مي شود. 

افزايش قيمت پرايد صفر سبب شده تا نرخ انواع خودروي پرايد دست دوم و كاركرده نيز در بازار بالا رود. 

قيمت پرايد دست دوم ۲۶فروردين

نگاهي به آگهي ها نشان مي دهد كه پرايد مدل ۷۹ با ۱۷۰هزار كيلومتر كاركرد به قيمت ۱۹ميليون و ۵۰۰هزار تومان فروخته مي شود و پرايد مدل ۱۳۸۴ با ۴۰۰هزار كيلومتر كاركرد برابر با ۱۷ميليون و ۷۰۰هزار تومان تعيين شده است. 

همچنين پرايد هاچ بك مدل ۸۳ نيز ۱۵ميليون تومان، پرايد هاچ بك كره اي مدل ۸۳ هم ۱۷ميليون و ۸۰۰ تومان، پرايد مدل ۸۲ هم ۱۷ميليون تومان و پرايد ۱۴۱ مدل ۸۴ نيز ۱۸ميليون تومان براي فروش آگهي شده اند. 

پرايد مدل ۸۳ با ۲۲۰هزار كيلومتر كاركرد نيز ۲۰ميليون و ۵۰۰هزار تومان فروخته مي شود. 

يك پرايد مدل ۸۴ هم ۲۲ميليون تومان قيمت گذاري شده البته قيمت انواع پرايد توليد سال ۸۴ در آگهي ها بين ۱۶ميليون و ۵۰۰هزار تا ۲۴ميليون تومان تعيين شده است. 

پرايد مدل ۸۶ دوگانه سوز كارخانه اي هم با ۱۴۲هزار كيلومتر كاركرد به قيمت ۲۵ميليون تومان به فروش مي رسد.

پرايد مدل ۸۹ قيمتي بسيار بالاتر دارد و تقريبا بيش از ۷تا۸ ميليون تومان از قيمت پرايد صفر مدل فروردين ۹۷ گران تر شده است و به نرخ ۲۹ميليون تومان فروخته مي شود. 

هرچند ماجرا به اينجا ختم نمي شود بلكه پرايد مدل ۸۹ با ۱۶۰هزار كيلومتر به نرخ ۳۷ميليون تومان براي فروش آگهي شده است. 

مدل ۹۱ اين خودرو با ۱۶۳هزار كيلومتر كاركرد نيز ۳۴ميليون تومان فروخته مي شود. 

قيمت ها در بازار خريد و فروش پرايد بسيار عجيب است به طوري كه پرايد مدل ۹۵ با ۶۷هزار كيلومتر كاركرد به قيمت ۴۲ميليون و ۵۰۰هزار تومان براي فروش گذاشته شده است. 

پرايد ۱۳۱ مدل ۹۷ با هزار و ۱۴۱كيلومتر كاركرد به قيمت ۴۴ميليون و ۹۵۰هزار تومان به فروش مي رسد و بايد گفت قيمت اين مدل پرايد از ۳۸ميليون و ۲۰۰هزار تومان تا ۴۵ميليون تومان قيمت گذاري شده است. 

ماجرا به اينجا ختم نمي شود بلكه براي نمونه قيمت انواع پرايد ۱۳۱ مدل ۹۷ و صفر از ۴۰ تا ۴۸ميليون تومان قيمت دارند. 

اين در حالي است كه قيمت پرايد ۱۱۱ مدل ۹۸ نيز ۴۹ميليون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته مي شود البته حتي قيمت خودروي پرايد صفر تا ۵۰ميليون تومان هم در بازار بالا رفته است.

با توجه به اين قيمت ها مي توان گفت آشفته بازار خودرو گويا قرار نيست به اين زودي سامان بگيرد و با وجود پيش بيني ها مبني بر تاثير افزايش توليد بر كاهش قيمت ها، هنوز اين اتفاق در بازار نيافتاده و به نظر نمي رسد قيمت خودرو و به ويژه پرايد به عنوان خودروي اكثر خانواده ها حداقل به نرخ ابتداي سال ۹۷ بازگردد.