سايت خبري تحليلي انديشه ها : حلقه محاصره عادل را باز تنگ‌تر كردند
دوشنبه، 23 مهر 1397 - 09:35 کد خبر:88857
سايت خبري تحليلي انديشه ها: ورزش > مديريت ورزش - دو باره حلقه محاصره را بر عادل تنگ‌تر كرده‌اند. بار اول نيست البته. تقريبا هر مديري كه مي‌رود و نفر بعدي مي‌آيد انگار در تلويزيون اين رسم است. مي گويند مي رويم و رامش مي كنيم! انگار همه اول يك بار مي خواهند كارگردان فيلم رام كردن زن سركش باشند و خود را ريچارد برتون مي‌بينند و احتمالا عادل را «اليزابت تايلور» محبوب هواداران تلويزيون.

سايت خبري تحليلي انديشه ها:

 

در بازي باخت باخت رسانه ملي آيا ريزش مخاطب مفهومي دارد؟

 

 

اين بار اول نيست كه يك مديري تغيير كرده و مدير جديد صاف آمده سراغ عادل!
فقط بياييد مروري كنيم به اين ده ساله گذشته. از دوره دولت احمدي نژادي‌ها كه فشار از بيرون گروه علي آبادي مي خواست تلويزيون را ناچار به حذف ۹۰ كند. از روزي مي گوييم كه پيامك هاي برنامه اش را بستند و از او يك بت براي هوادارانش ساختند. يك سمبل ايستادگي.

تا روزي كه جلوي نمايندگان مجلس ايستادو گروه معاونت سيماي وقت در سال هاي آخر ضرغامي از پي تحديدش بودند و باز به جايي نرسيدند چون عادل و برنامه ۹۰ ويترين مورد علاقه مردم است در ميان همه برنامه هاي بي كيفيت و مجيز گوي در سيما.

او آن سال هاي حساس پاياني دهه ۸۰ هم بود زماني كه ۴ ماهي برنامه روي آنتن نبرد. بهانه دكور بود اما شايد دليل اصلي اين بود كه آن موقع حس مي كرد نمي تواند از واقعيت ها براي مردم بگويد و تا التهاب ها نيفتاد ، روي آنتن نرفت.گذشت و تلويزيون رسيد به دوره سرافراز. آنها با ميرحسيني مدير جديدشان طرح سلبريتي ستيزي را در دست داشتند و جلوي پخش مصاحبه اش با ظريف را گرفتند و باز جنجالي عليه اش به راه انداختند اما عادل مدارا كرد در دل همه اتفاقات بدي كه برايش رقم زدند ، چون مي خواست باشد و براي مردمي كه دوستش دارند برنامه بسازد.

او با همه اشكالاتش در اخلاق هاي خودمحور كه گاه باعث دلخوري رفقايش مي شود، در مورد هوادارانش اما همه كار كرده كه كنارشان بمانند چون مي خواهد همين جا باشد و براي مردمش برنامه بسازد.

مگر نه اينكه وقتي در جام جهاني جلوي مهمان خارجي اش را گرفتند دم نزد و ايستاد و فقط بغض كرد. مگر نه اينكه براي فصل جديد ۹۰ با همه دلخوري هايي كه از رفتارهاي شان داشت، چيزي نگفت و شروع كرد؟

بار قبل فروغي كه آمد سعي كرد فشار بر عادل را زياد كند تا ۲۰۱۸ او بدون مهمان هاي خارجي پخش شود و اين بار حالا معاون جديد فروغي به بهانه پخش فوتبال ليگ اروپا مي خواهد ۹۰ را از آنتن بيرون بگذارد و نشان دهد آب از آب تكان نمي خورد.

شايد هم درست بگويند. آنها اينگونه اصلا عادل را هم رام كنند يا از آنتن بكشندش پايين. چيزي نمي شود كه! ميليون ها بيننده شان را با همين ديدگاه ها از دست دادند. اين اندك بيننده پاي كار تنها برنامه تخصصي شان هم رويش!

اصلا مگر مردم در نگاه مديران رسانه ملي در سقف اولويت ها هستند؟ اگر بودند امروز اين شرايط اين رسانه عريض و طويل نبود كه با بودجه بيت المال فقط بذر نااميدي مي كارد.

آنها عادت كردند به بازي باخت - باخت پس به اسلوب خود پيش مي روند!