سايت خبري تحليلي انديشه ها : مروري بر فعاليت ۱۰۰ روزه افشاني/ پرونده
جمعه، 2 شهریور 1397 - 09:52 کد خبر:88458
سايت خبري تحليلي انديشه ها: جامعه > شهري - ساختار شهري تهران به شدت مغشوش و نامنظم شده است. در اين بين، شهردار تازه تهران تنها 100 روز است بر مسند خود تكيه زده و با مشكلات بي ‌شماري دست‌وپنجه نرم مي‌كند.

سايت خبري تحليلي انديشه ها: توسعه نامتوازن، جمعيت بسيار زياد و ساختار كهنه مديريت شهري، دلايل بي‌نظمي در تهران است شهردار تهران در دوره شوراي پنجم شهر، براي دومين بار عوض شد تا با احتساب حضور 8 ماهه محمدعلي نجفي در شهرداري، چند ساعت سرپرستي مصطفي سليمي و باز هم سرپرستي چند روزه سميع الله حسيني مكارم، مديريت شهر براي چهارمين بار پس از رفتن محمدباقر قاليباف، تغيير كند و محمدعلي افشاني به عنوان كليددار بلديه پايتخت در واپسين روزهاي ارديبهشت ماه 97، معرفي شود. افشاني در اولين قدم براي حضور در مديريت شهري، شعار اصلي و محوري خود را بر دو پايه "شهر زيست پذير" و "شهروند مشاركت پذير" استوار كرد تا با استفاده از به ميدان آوردن شهروندان، كاري كند تا باعث ارتقاي كيفيت زندگي مردم شود. با وجودي كه شهردار تهران گفته بود با كار در پايتخت آشناست ولي نمي توانست ناآشنايي خود را با اداره كلانشهر تهران پنهان كند. او در ابتداي امر عنوان كرد ۴ اولويت براي تهران وجود دارد و چهار برنامه را در روند فعاليتهاي خود پي خواهد گرفت. بنا بر اعلام افشاني، نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي، افزايش واگن‌هاي مترو، حفظ باغ‌هاي تهران و تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام شهري از اولويت‌هاي كاري‌اش در شهرداري خواهد بود. حتي او اعلام كرد اولويت اش براي سر و سامان دادن به تهران اتمام پروژه هاي نيمه تمام است، يعني هزينه برترين بخش كار. با اين حال وقتي او به ميدان واقعي عمل درآمد متوجه شد 3 محور از اين چهار محور با بودجه و اعتبار شهرداري مستقيما مربوط است و حفظ باغات تهران هم باعث خواهد شد تا درآمد شهرداري از محل صدور پروانه ساخت و ساز و تغيير كاربري اراضي باغي پايتخت، بشدت كاهش يابد. به عبارت ديگر، شهردار تهران خود را در موقعيت حل يك معادله 4 مجهولي روبرو مي ديد: 3 مجهول آن، روش تامين هزينه براي خريد واگن و اتوبوس جديد و تكميل پروژه هاي عمراني شهر است و مجهول چهارم اين است كه با وجود وعده حفظ باغات تهران، درآمد شهرداري از كجا تامين شود؟ چون در شرايط فعلي شهرداري تهران بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان بدهي دارد و درآمد ماهيانه اش فقط۶۵۰ ميليارد تومان است. اين شاهكار بي تعادل بودجه اي البته مربوط به امروز و ديروز نيست چون واقعيت اينجاست كه قاليباف ۵۲هزارميلياردتومان بدهي روي دست شهرداري گذاشت و الان توان بازپرداختش در شهرداري تهران نيست. شهرداري تهران مشكلي به نام گذشته شهرداري ولي سختي كار افشاني فقط به درآمد و هزينه شهرداري مربوط نمي شود. او با مشكلي به مراتب بزرگتر مواجه است كه واقعا كار را براي تيم جديد مديريت شهري سخت كرده. مشكلي به نام گذشته شهرداري تهران در بسياري از امور، تقريبا كار شهرداري را متوقف كرده و مديران شهري جديد حتي نمي دانند وضعيت حقوقي بده بستان شهرداري با ديگر نهادها، پيمانكاران، سازمانهاي همكار و مانند آن چگونه است. شايد براي همين بود كه شهردار تهران، نيامده، تهديد به استيضاح شد و يكي از اعضاي شوراي شهر گفت: افشاني بايد تكليف اموال شهر را روشن كند! اينقدر مسايل مالي شهرداري درهم و برهم است كه حتي ماجراي طلب ۴۵۰۰ ميليارد توماني شهرداري تهران از سپاه هم مشخص نشد چون تكذيب سپاه و از آن سو، اصرار شوراي شهر همچنان ادامه دارد. هر چند نقل قولها در اين باره زياد است ولي هنوز هم چندان جزييات بدهي و مطالبات شهرداري تهران از دولت و سپاه پاسداران مشخص نيست. مشكلات مربوط به گذشته شهرداري در همين يك نكته خلاصه نمي شود. برخي ناظران حوزه مديريت شهري تا ۷ چالش بزرگ «افشاني» در شهرداري برشمرده اند. به تعبير اين ناظران، مشكلاتي مانند "حمل و نقل و آلودگي هوا"، "بدهي كلان"، "سهم خواهي و فشارهاي سياسي"، چالش هاي فرهنگي شهرداري"، "گران اداره شدن تهران"، آسيب هاي اجتماعي لجام گسيخته" و "پيمانكاران پرنفوذ" از عمده ترين دردسرهاي مديريت شهري تازه تهران شمرده مي شوند. مي توان اين طور گفت علاوه بر مسايل بالا، موضوعاتي از قبيل بدهي كلان شهرداري گرفته تا انتصابات خانوادگي مديران چالش‌هايي است كه اين روزها، شهردار تهران با آن روبروست كه همه ريشه در گذشته مديريت شهري دارند. البته شايد تنها شانسي كه افشاني در ميان اين تلاطم بي سابقه در مديريت شهري آورد، اين بود كه مجلس باز هم قيد تحقيق و تفحص از شهرداري تهران را زد وگرنه با جدي شدن ماجراي تحقيق و تفحص مجلس، شهرداري دچار "قوز بالا قوز" مي شد و از همه رانده و از همه چيز درمانده، باقي ماند. البته در اين بين خبرهايي مانند واكنش نماينده آمل به خبر رشوه‌گيري نمايندگان از شهرداري تهران هم بخشي از حرف و نقل هايي كه پشت سر اين دو نهاد بود را بازگو مي كرد. در مقابل اين اظهارات البته افشاني مي گويد: من‌ فشار ناپذيرم! انتهاي دردسرهاي شهردار تازه تهران همينجا نبود چون در اين بين، مشكل تازه اي هم براي شهردار تهران رونمايي شد: اصلاح قانون منع اشتغال بازنشستگان! افشاني مي ماند يا مي رود؟ شايد اصلي ترين چالش فردي شهردار تهران از زمان تصدي اين سمت در 3 ماه اخير، ماجراي احتمال كناره‌گيري از شهرداري تهران به علت بازنشستگي بود. هرچند افشاني حمايت تمام قد شوراي شهر براي ماندن را دارد ولي باز هم به روشني معلوم نيست تكليف شهردارتهران پس از مصوبه منع بكارگيري بازنشستگان چه مي‌شود؟ موافقان رفتن افشاني به دليل بازخريد بودن، عنوان مي كنند قانون، استثنايي به نام شهردار تهران را به رسميت نمي شناسد ولي حاميان او با گفتن دلايل خود عنوان مي كنند شوراي شهر تهران، افشاني را بازنشسته نمي‌داند. در اين ميان برخي از اعضاي شوراي شهر هم توضيح داده اند چرا افشاني شامل قانون جديد منع به‌كارگيري بازنشسته‌ها مي‌شود. در اين ميان توضيحات عضو شورا درباره انتشار اخباري در مورد رفتن شهردار تهران هم البته نشان داد زير پاي شهردار تازه تهران، چندان هم سفت و محكم نيست. هر چند اين عضو شوراي شهر بعدا اظهارات خود را اصلاح كرد ولي باز هم فضاي غالب ذهني در مديران و كاركنان شهرداري همچنان در شش و بش ماندن و رفتن شهردار مانده و باعث بي ثباتي در عملكرد مديريت شهري شده است. انگار اجراي پرده هاي بعدي اين نمايش همچنان ادامه دارد.