سايت خبري تحليلي انديشه ها : موضع تازۀ موگريني دربارۀ خروج آمريكا از برجام
شنبه، 22 اردیبهشت 1397 - 06:36 کد خبر:86909
سايت خبري تحليلي انديشه ها: بين الملل > ديپلماسي - سخنراني موگريني در كنفرانس وضعيت اتحاد اروپا در فلورانس ايتاليا با طعنه و كنايه همراه بود.

سايت خبري تحليلي انديشه ها: فدريكا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا روز جمعه بار ديگر تاكيد كرد كه اين اتحاديه اروپا مصمم به حفظ توافق هسته اي با ايران است و رايزني هاي در هفته آينده با وزيران خارجه ايران و سه كشور اروپايي پيگيري خواهد شد. به گزارش ايرنا، موگريني در كنفرانس وضعيت اتحاد اروپا در فلورانس ايتاليا با طعنه اي آشكار به سياست هاي دولت آمريكا گفت: حال و هواي اين دوره و زمانه مبني بر جيغ و داد ، نابود كردن و از هم گسيختن امور است اما اين راه حل مشكلات نيست. وي افزود: ما نيازمند عقلانيت و گفت و گو هستيم . هيچ كشوري آن اندازه بزرگ يا قوي نيست كه به تنهايي با جهان مواجه شود. موگريني در خصوص توافق هسته اي با ايران ضمن تاكيد بر اينكه اين توافق نتيجه داده و موفقيت آميز بوده است، گفت: اتحاديه اروپا مصمم به حفظ برجام است و من ترتيبي داده ام كه هفته آينده با وزيران امور خارجه سه كشور فرانسه ، آلمان و انگليس ديدار كنم و متعاقب آن نيز با وزير امور خارجه ايران ديدار خواهيم كرد. وي افزود: وضعيت امروز جهان وضعيت هرج و مرج و گسترش بحران است و به نظر مي رسد كه رويارويي بر عقلانيت غلبه يافته است اما درست در زماني كه اوضاع بخوبي پيش نمي رود، عقلانيت ، آرامش ، احترام و گفتگو براي جلوگيري از بدترين سناريو ها و گسترش مناقشه ها به شدت مورد نياز هستند و لازم است توافق هايي كه موفق بوده و نتيجه داده اند را حفظ كنيم ؛ كاري كه ما قصد داريم درباره توافق هسته اي با ايران انجام دهيم و آن را حفظ كنيم. موگريني تصريح كرد: هيچ كشوري نمي تواند بطور يكجانبه و به تنهايي توافق هسته اي با ايران را نابود كند زيرا اين توافقي دوجانبه نيست بلكه يكي از ميراث هاي جهان است. موگريني پيش از اين نيز سه شنبه بلافاصله پس از سخنراني دونالد ترامپ رئيس جمهوري آمريكا براي اعلام خروج يكجانبه اين كشور از برجام گفت: همانطور كه همواره گفته ايم توافق هسته اي يك توافق دوجانبه نيست و در دست هيچ كشوري نيست كه بطور يكجانبه به آن پايان بدهد. اين توافق به تائيد شوراي امنيت سازمان ملل رسيده و مولفه اي كليدي از ساختار منع اشاعه هسته اي جهاني است و براي امنيت منطقه ، اروپا و كل جهان حياتي است. موگريني تاكيد كرد: تا زماني كه ايران به اجراي تعهدات خود در برجام ادامه دهد چنانكه تا كنون انجام داده است ، اتحاديه اروپا نيز به ادامه اجراي كامل و موثر توافق هسته اي متعهد خواهد ماند . وي تاكيد كرد: برداشتن تحريم هاي مرتبط با هسته اي بخش مهمي از توافق هسته اي است و اتحاديه اروپا بارها تاكيد كرده است كه برداشتن تحريم ها نه تنها تاثير مثبتي بر روابط تجاري و اقتصادي با ايران دارد بلكه مزاياي مهمي مردم ايران دارد. اتحاديه اروپا بطور كامل به ادامه اجراي اين مساله متعهد است. روز چهارشنبه نيز اتحاديه اروپا در بيانيه اي ضمن تاكيد بر لزوم حفظ برجام اعلام كرد تا زماني كه ايران به اجراي تعهدات هسته اي خود ادامه دهد، اين اتحاديه به ادامه اجراي كامل و موثر توافق هسته اي از جمله در خصوص ادامه لغو تحريم ها متعهد مي ماند. رئيس جمهوري آمريكا سه شنبه گذشته و با وجود مخالفت هاي جهاني با هر گونه تصميم يكجانبه، از توافق هسته اي ايران و 1+5 خارج شد. به دنبال اين اقدام يكجانبه و غير قانوني، مقامات و ديپلمات هاي شركاي برجام دور تازه اي از رايزنيها براي حفظ اين توافق را آغاز كرده اند.